Vesti

Po zaštiti prava žrtava Vojvodina ispred ostatka zemlje

/ Tanjug, 29.10.2015. / Dve godine nakon ratifikovanja Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, kojom se Srbija obavezala da će unaprediti zaštitu žrtava nasilja, nema značajnijih sistemskih promena na poboljšanju zaštite žrtava.

/ Tanjug, 29.10.2015. / Dve godine nakon ratifikovanja Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, kojom se Srbija obavezala da će unaprediti zaštitu žrtava nasilja, nema značajnijih sistemskih promena na poboljšanju zaštite žrtava.

Ovo je jedan od glavnih zaključaka međunarodne konferencije „Primena Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama – dve godine od njenog potvrđivanja u Republici Srbiji“ koju je organizovao Autonomni ženski centar.

U saopštenju organizatora se navodi da je Vojvodina ispred ostatka Srbije jer je uvela jedinstveni SOS telefon za žrtve i značajno unapredila zaštitu žrtava silovanja.

Ukazano je da niz promena zakona na koje se Srbija obavezala potpisujući ovu Konvenciju još uvek nije realizovan. Advokat Autonomnog ženskog centra Vanja Macanović izjavila je da ovaj centar nastavlja da traži od Ministarstva unutrašnjih poslova da se zakonom reguliše pravo policije da zbog nasilja u porodici udalji nasilnika iz stana i zabrani kontaktiranje sa žrtvom na 14 dana.

Ni u zaštiti žrtava seksualnog nasilja se, kako je navedeno, nije dalje odmaklo od početnih inicijativa Autonomnog ženskog centra da se izradi zajednički protokol za sve relevantne službe i uspostave centri za podršku žrtvama.

Izuzetak je Vojvodina koja upravo kreće sa primenom projekta koji će uspostaviti ove centre u sedam opština, u prvoj fazi, i izraditi modele za postupanje sa žrtvama“, dodaju na ovoj adresi.