Arhiva

Performans „Umorne“ u Vranju

/ Vranje, 26.11.2012. / SOS telefon Vranje, Rekonstrukcija Ženski fond, Mreža „Žene protiv nasilja“, Autonomni ženski centar (AŽC) i Act Women u okviru međunarodne kampanje „ 16. dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ izveli su u subotu, 26. novembra 2011. godine u Vranju performans o psihološkom nasilju nad ženama pod nazivom “Umorne”.

/ Vranje, 26.11.2012. / SOS telefon Vranje, Rekonstrukcija Ženski fond, Mreža „Žene protiv nasilja“, Autonomni ženski centar (AŽC) i Act Women u okviru međunarodne kampanje „ 16. dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ izveli su u subotu, 26. novembra 2011. godine u Vranju performans o psihološkom nasilju nad ženama pod nazivom “Umorne”.

U okviru ovododišnje kampanje “16. dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, ženske organizacije traže dopunu Krivičnog zakonika RS, uvođenjem novog krivičnog dela “Progаnjаnje“.

U Srbiji je sve veći broj slučаjevа progаnjаnjа, od kojih su se neki nа žаlost zаvršili i sа smrtnim ishodom po osobu kojа je prаćenа. Žrtve progаnjаnjа ne uživаju nikаkvu zаštitu i prepuštene su nа milost i nemilost učinilаcа koji ne trpe nikаkvu krivičnu sаnkciju.

Umetničko aktivistička grupa ACT Women u saradnji sa Deborom Hant, u režiji Dijane Milošević izvela je ulični performans “Umorne!” posvećen psihološkom nasilju nad ženama. Performans prati transgeneracijski ženski prenos obaveza i očekivanja koje stvaraju umor. Performans su izele Ana Imširović-Đorđević, Vesna Bujošević, Zorica Nikolić, Slađana Rackov – inspirisane tekstom Jelene Anđelovski.

Performan je privuko veliku paznju prolaznika ali i medija.Aktivistkinje SOS telefona delile su letke kampanje i SOS telefona Vranje.Za razliku od ranijih godina građani i građanke Vranja pozitivno su reagovali na kampanju, prihvatili informativni material I pozitivno komentarisali akciju.

Pored gostovanja u Vranju performan se održan u Leskovci, Nišu, Vršcu, Kikindi, Šidu, Lazarevcu i drugim gradovima u Srbiji.