Kampanje

Ovde možete pogledati TV spotove/radio jinglove protiv nasilja prema ženama koje je AŽC izradio za potrebe kampanje „Potpisujem“.

Tanja Bošković za primenu Konvencije protiv nasilja prema ženama.

Nađa Higl za primenu Konvencije protiv nasilja prema ženama.

Ana Sofrenović za primenu Konvencije protiv nasilja prema ženama.

Dragan Ilić za primenu Konvencije protiv nasilja prema ženama.

Gorica Nešović za primenu Konvencije protiv nasilja prema ženama.

Milica Mandić za primenu Konvencije protiv nasilja prema ženama.

Tamara Dragičević za primenu Konvencije protiv nasilja prema ženama.

Petar Benčina za primenu Konvencije protiv nasilja prema ženama.

Sonja Lapatanov za primenu Konvencije protiv nasilja prema ženama.

Suzana Trninić za primenu Konvencije protiv nasilja prema ženama.