Arhiva

Organizacijama koje pomažu žrtvama potrebna pomoć države

/ Beograd, 22. Februar 2011. Beta / Predstavnice organizacija za pomoć žrtvama ukazale su na najnoviji trend da se brojne nevladine organizacije gase i preusmeravaju aktivnosti na druge delatnosti.

Predstavnice organizacija koje pomažu ženama žrtavama nasilja upozorile su danas u Beogradu, povodom Međunarodnog dana žrtava 22. februara, da se suočavaju sa brojnim problemima i da im je neoophodna šira podrška države.

/ Beograd, 22. Februar 2011. Beta / Predstavnice organizacija za pomoć žrtvama ukazale su na najnoviji trend da se brojne nevladine organizacije gase i preusmeravaju aktivnosti na druge delatnosti.

Predstavnice organizacija koje pomažu ženama žrtavama nasilja upozorile su danas u Beogradu, povodom Međunarodnog dana žrtava 22. februara, da se suočavaju sa brojnim problemima i da im je neoophodna šira podrška države.

Na skupu Viktimološkog društva Srbije i nevladine organizacije „Žene protiv nasilja“ u Beogradu rečeno je bi se gašenjem SOS telefona za pomoć ženama žrtvama porodičnog nasilja ukinule i organizacije koje pomažu ugroženima.

Dragana Veljović iz kraljevačke NVO „Fenomena“ rekla je da u finansiranju SOS telefon najvećim delom učestvuje lokalna samouprava, a podrška se „najčešće svodi na obezbeđivanje prostora, komunalnih troškova ili troškova telefona“.

Ona je navela da istraživanje organizacije „Mreže Žene protiv nasilja“ u kojem je učestvovalo 16 organizacija, pokazalo da osam nikakvu finansijsku podršku, dok su ostale samo delom finansirane.

„U organizacijama koje su finansijski podržane volonteri učestvuju u 80 odsto ukupnog rada“, rekla je Dragana Veljović.

Predstavnice organizacija za pomoć žrtvama ukazale su na najnoviji trend da se brojne nevladine organizacije gase i preusmeravaju aktivnosti na druge delatnosti, pod pritiskom finansijera, i apelovale na državu da više učestvuje u rešavanju tog problema.