Vesti

Okrugli sto u vranju

/ 04.03.2014. Potpisujem.org / SOS telefon Vranje održao je 4. marta 2014. godine u Gradskoj upravi Grada Vranja okrugli sto posvećen Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).

Suzana Antić Ristić, koordinatorka SOS telefona i Zoran Antić, gradonačelnik Grada Vranja, otvorili su okrugli sto i pozdravili/e učesnike/ce svojim uvodnim rečima. O značaju i primeni Konvencije SE protiv nasilja prema ženama na nacionalnom i lokalnom nivou govorila je Danijela Pešić iz Autonomnog ženskog centra.

Julija Stošić iz Centra za socijalni rad Vranje, predstavljajući aktuelnu situaciju u oblasti nasilja prema ženama u Vranju, istakla je novine koje donosi ova konvencija, a koje predstavljaju mogućnost za unapređenje postupanja i saradnje institucija u zaštiti žrtava nasilja i kažnjavanju učinilaca nasilja.

Učešće na okruglom stolu uzeli su i predstavnici/ce drugih relevantnih institucija, koji su govorili o stanju u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici i predložili naredne korake za njegovo unapređenje.

www.potpisujem.org