Kampanje

Okrugli sto u Vranju – Značaj konvencije S.E. o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici

/ 04. mart 2014. / U okviru obeležavanja 8. Marta, SOS telefon Vranje, Savet za rodnu ravnopavnost grada Vranja i Autonomni Ženski Centar organizovali su okrugli sto pod nazivom „Predstavljanje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama“

U okviru obeležavanja 8. Marta, SOS telefon Vranje, Savet za rodnu ravnopavnost grada Vranja i Autonomni Ženski Centar organizovali su okrugli sto pod nazivom „Predstavljanje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama“

O značaju Konvencije Saveta Evrope govorili su Zoran Antić, Gradonačelnik Vranja, Danijela Pešić, Autonomni Ženski Centar Beograd, Julija Stošić, Centar za socijalni rad Vranje i Suzana Antić Ristić, SOS telefon Vranje.

Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je najsveobuhvatniji međunarodni ugovor u ovoj oblasti. Njen cilj je uspostavljanje nulte tolerancije za različite oblike nasilja kojem su izložene žene.

Konvencija obavezuje države koje su je potvrdile da preduzmu neophodne zakonodavne i druge mere da bi se unapredila prava žena, a posebno mere zaštite prava žrtava, bez diskriminacije po bilo kom osnovu. Države su dužne da obezbede da državni organi, zvaničnici, službenici, ustanove i svi drugi akteri, koji deluju u ime države, postupaju u skladu sa preuzetim obavezama. Države se obavezuju da sa dužnom pažnjom spreče, istraže, kazne i obezbede naknadu za dela nasilja obuhvaćena ovom Konvencijom.

Skupština Srbije je 31.oktobra 2013 god. usvojila Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Konvencija uskoro stupa na snagu, jer je do sada potpisalo 11 država, među kojima i Srbija.

Prilog RTV Vranje (VIDEO)