Kampanje

Okrugli sto „Radna eksploatacija, ilegalna migracija i trgovina ljudima“

NVO Odbor za ljudska prava Vranje i ASTRA-Beograd organizovali su u Vranju okrugli sto pod nazivom „Radna eksploatacija, ilegalna migracija i trgovina ljudima“.

Ujedno je promovisana nacionalna ASTRA anti-trafiking kampanja o radnoj eksploataciji kao obliku trgovine ljudima kao i program UN GIFT Srbija, prva zajednička inicijativa agencije Ujedinjenih nacija na polju borbe protiv trgovine ljudima u Srbiji. Promocija je istog dana bila u Londonu i Vranju.

NVO Odbor za ljudska prava Vranje i ASTRA-Beograd organizovali su u Vranju okrugli sto pod nazivom „Radna eksploatacija, ilegalna migracija i trgovina ljudima“.

Ujedno je promovisana nacionalna ASTRA anti-trafiking kampanja o radnoj eksploataciji kao obliku trgovine ljudima kao i program UN GIFT Srbija, prva zajednička inicijativa agencije Ujedinjenih nacija na polju borbe protiv trgovine ljudima u Srbiji. Promocija je istog dana bila u Londonu i Vranju.

O ovom aktuelnom društvenom problemu govorili su predstavnici MUP Srbije Mitar Djurašković, načelnik Odeljenja za suzbijanje prekograničnog kriminala i kriminalističko obaveštajne poslove u Upravi granične policije i Koordinator borbe protiv trgovine ljudima, inspektori Goran Krstić i Boban Đorđević, Odseka pogranične policije za strance, suzbijanje ilegalne migracije i trgovine ljudima – MUP Srbije – PU Vranje kao i Dragan Lazarević, pomoćnik načelnika Regionalnog centra pogranične policije prema Makedoniji. O promociji nacionalne ASTRA anti-trafiking kampanje o radnoj eksploataciji kao obliku trgovine ljudima govorila je Ivana Radović, Koordinatorka za odnose sa javnošću NVO ASTRA, a na temu „Mešoviti migracijski tokovi na jugu Srbije“ govorila je Miroslava Jelačić, pravna analiticarka – NVO GRUPA 484 Beograd.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih institucija, lokalne samouprave, PU Vranje, novinari, koji su u diskusiji na kraju izlaganja razmenili svoja iskustava u dosadašnjem radu na rešavanju ovih problema.

ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA VRANJE – OKRUGLI STO VRANJE – PRAVA ŽENA PREMA KOJIMA JE IZVRŠENO NASILJE U PORODICI – 29.06.2012.