Vesti

Okrugli sto „Nasilje u porodici – iskustva i prepreke u radu“

/ Vranje,05.06.2012. / Program Održanje mira i inkluzivni lokalni razvoj (PBILD) organizovali su danas u Domu Vojske u Vranju okrugli sto na temu „Nasilje u porodici – iskustva i prepreka u radu“.

/ Vranje,05.06.2012. / Program Održanje mira i inkluzivni lokalni razvoj (PBILD) organizovali su danas u Domu Vojske u Vranju okrugli sto na temu „Nasilje u porodici – iskustva i prepreka u radu“.

Cilj okruglog stola je da institucije i organizacije koje se bave problemom nasilja u porodici razmene primere dobre prakse, čuju nešto više o iskustvima koordinisane akcije zajednice za zaštitu od nasilja u porodici i razgovaraju o izazovima u postupanju.

Na satanku je predstavljen strateški okvir u oblasti nasilja prema ženama u porodici u Republici Srbiji – Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima i Opšti protokol o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima, kao i modeli koordirane akcije lokalne zajednice u zaštiti od nasilja u porodici.

Na okruglom stolu prisustvovale su predstavnice SOS telefona Vranje.