Vesti

OKRUGLI STO – Gde sistem zaštite „gubi“ žrtve porodičnog nasilja

/ 14.03.2016. / Danas je Odbor za ljudska prava Vranje – SOS telefon Vranje u partnerstvu sa Lokalnom mrežom Vranja za borbu protiv nasilja nad ženama u porodici I partnerskim odnosima organizovao okrugli sto pod nazivom „Usklađivanje prakse evidentiranja žrtava porodičnog nasilja kroz brojeve “.

/ 14.03.2016. / Danas je Odbor za ljudska prava Vranje – SOS telefon Vranje u partnerstvu sa Lokalnom mrežom Vranja za borbu protiv nasilja nad ženama u porodici I partnerskim odnosima organizovao okrugli sto pod nazivom „Usklađivanje prakse evidentiranja žrtava porodičnog nasilja kroz brojeve “.

O principima – 3P – prepoznavanje, prijavljivanje, procesna zaštita, kao I postupanje institucija po posebnim protokolima u slučajevima nasilja nad ženama u porodici I partnerskim odnosima govorili su: Miroslava Despotović, konsultantkinja SOS telefona, Julija Stošić, socijalni radnik CSR Vranje, stručni saradnik SOS telefona Vranje, Saša Stamenković, zamenik komandira PU Vranje, Milica Petković, V.F. javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva Vranje, Stojadin Stanković, predsednik Osnovnog suda Vranje, Dr Slađan Stanisavljević, načelnik Službe Hitne medicinske pomoći Vranje.

Cilj okruglog stola bio je da se kroz analizu podataka evidentiranih žrtava porodičnog nasilja u 2014. I 2015.godini u institucijama u Pčinjskom okrugu i specijalizovanom SOS telefonu za pomoć I podršku žrtvama nasilja Vranje stekne uvid o tome gde “gubimo” žrtve porodičnog nasilja i na koji način najefikasnije povezati institucije da bi se raskorak u brojkama – evidentiranih žrtava porodičnog nasilja smanjio.

Po podacima većine nadležnih institucija u Vranju u 2015. godini zabeležen je povećani broj evidentiranih prijava porodičnog nasilja u odnosu na 2014. godinu. Najveći broj registrovala je PU Vranje 726 prijava I podneto je 97 krivičnih prijava što je za 6,1 % više u odnosu na 2014. godinu.

Osnovnom Javno tužilaštvu u Vranju u 2015. godini prijavljeno je 203 lica zbog krivičnog dela nasilja u porodici, dok je u 2014. bilo 166 prijava. Karakterističan je podatak da je OJT u 2015. godini odbacilo 131 krivičnu prijavu, ili 64% od ukupnog broja podnetih kriv. prijava.

Specijalizovani SOS telefon Vranje je takođe evidentirao povećanje broja poziva u odnosu na 2014. Broj poziva se duplirao I iznosi 224 poziva u 2015. godini.

Na okruglom stolu je rečeno da pojedini CSR I institucije u Pčinjskom okrugu nisu evidentirali ni jednu prijavu nasilja u porodici I partnerskim odnosima.

U cilju efikasnijeg rada Lokalne mreže Vranje učesnici okruglog stola su dogovorili mesečne sastanke Lokalne mreže, da se poštuju osnovni principi prepoznavanja nasilja u porodici, da se izbegnu zamke stereotipa I lične predrasude prema žrtvama porodičnog nasilja I da se poboljša sistem prikupljanja dokaza, pre svega u zdravstvenim službama.

Ovde možete pogledati statističke podatke evidentiranih prijava nasilja u porodici i partnerskim odnosima u Vranju za 2014. i 2015. godinu.

ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA VRANJE

SOS TELEFON VRANJE