Vesti

OEBS: Svaka druga žena u Srbiji izložena psihičkom nasilju

/B92, TANJUG, 6.03.2019./ Najnovije istraživanje OEBS-a pokazuje da je 70 procenata žena sa teritorije Zapadnog Balkana, Moldavije i Ukrajine doživelo neki oblik nasilja.

”Gotovo polovina žena u Srbiji je izložena nekom vidu nasilja”, kaže Marija Babović, profesor Univerziteta u Beogradu.

OEBS je na konferenciji u Briselu predstavio nalaze istraživanja o bezbednosti žena sprovedenog tokom 2018. godine u Albaniji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji, BiH, Moldaviji, Ukrajini kao i na teritoriji Kosova.

Istraživanje OEBS-a ukazuje na činjenicu da je 60 procenata od 15.000 ispitanih žena bilo psihički zlostavljano od partnera, a njih 45 procenata je bilo predmet seksualnog uznemiravanja.

”U Srbiji gotovo svaka peta žena je izložena fizičkom ili seksualnom nasilju, a 44 procenta žena je izloženo psihičkom nasilju od strane svojih partnera. Svaka deseta žena je nekada u svom životu bila proganjana od nekoga, a 42 procenta ih je bilo izloženo seksualnom uznemiravanju”, navodi profesorka Marija Babović.

Ona ukazuje na činjenicu da je ovo istraživanje OEBS-a prvo veliko istraživanje o nasilju nad ženama koje je sprovedeno u Srbiji.

Dobijeni podaci govore da je problem nasilja nad ženama gotovo istovetan kako u Srbiji tako i u regionu, ali i zemljama EU za koje je istraživanje rađeno 2014. godine.

”Postoji potreba za akcijom i u zemljama EU i u zemljama koje žele da uđu u EU. Interesantno je da nema tako velike razlike u podacima dobijenim iz ova istraživanja. Cifre su toliko mračne da je svakom političaru jasno da se nešto mora preduzeti”, navodi Tomas Greminger.

Činjenica koja takođe zabrinjava, a prisutna je kako u Srbiji tako i širom regiona, jeste ta da je veoma mali broj žena spreman da prijavi nasilje.

”U Srbiji manje od deset procenata žena je spremno da prijavi nasilje. Postoji nepoverenje prema institucijama, a naročito kada je u pitanju nasilje koje se doživi od sadašnjih partnera”, navodi profesorka Babović.

U regionu gotovo dve trećine žena smatraju da je nasilje nad ženama u njihovom okruženju ”uobičajeno”, a zabrinjava i to što žene misle da same treba da izađu na kraj sa nasiljem.

”Bez institucionalne podrške, primene zakona i sankcionisanja takvog ponašanja nema načina da se izađe iz začaranog kruga nasilja”, upozorava profesorka Babović.

Ona ukazuje na to da Srbija od 2015. godine nema zvaničnu strategiju za suzbijanje rodno zasnovanog nasilja nad ženama, a da je kao potpisnica Istanbulske konverencije Saveta Evrope dužna da obezbedi efikasan sistem za prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

U OEBS-u navode da očekuju da na osnovu rezultata njihovog istraživanja političke strukture u državama preduzmu neophodne akcije kako u vidu donošenja odgovarajućih zakona koji će zašttiti žene od nasilja tako i u obuci policije i pravosuđa, ali i kroz obrazovanje i podizanje svesti žena o njihovim pravima.