Arhiva

Odšteta za maloletnu žrtvu nasilja

/ Vranje, Vlasotince, AVP, petak, 3. novembar 2006. / Predstavnici Odbora za ljudska prava iz Vranja (Mreža CHRIS) u Vlasotincu uručili štednu knjižicu maloletnoj žrtvi nasilja iz Doma za nazbrinutu decu „Olivera Verica Djordjević“ iz Vranja, a nakon sudskog procesa.

/ Vranje, Vlasotince, AVP, petak, 3. novembar 2006. / Predstavnici Odbora za ljudska prava iz Vranja (Mreža CHRIS) u Vlasotincu uručili štednu knjižicu maloletnoj žrtvi nasilja iz Doma za nazbrinutu decu „Olivera Verica Djordjević“ iz Vranja, a nakon sudskog procesa.

          Uručenje štedne knjižice maloletnoj štićenici CSR Vlasotince.

Uručenje štedne knjižice maloletnoj štićenici CSR Vlasotince.

Predstavnici NVO Odbor za ljudska prava iz Vranja (Mreža CHRIS) u petak, 3.novembra 2006. godine u Centru za socijalni rad Vlasotince, uručili maloletnoj štićenici ove ustanove štednu knjižicu na kojoj se nalazi 100.000 dinara koje su pripale žrtvi nasilja nakon sudskog procesa pred Opštinskim sudom u Vranju, na ime naknade štete za pretrpljeni strah i fizičke bolove.

Reč je o slučaju nasilja nad maloletnom devojčicom koji se desio u Domu za decu bez roditeljskog staranja „Olivera Verica Djordjević“ 15. avgusta 2004. godine. Počinilac ovog dela takodje štićenik ustanove koja je u medjuvremenu zatvorena, Goran M. je osudjen na šest meseci uslovne zatvorske kazne, dok su odgovornosti oslobodjeni tadašđnji direktor Nenad Stajić i dežurni vaspitač Desanka Pešić.

U sudskom postupku koji je pred Opštinskim sudom u Vranju poveo advokatski tim Mreže CHRIS, za nadoknadu nematerijalne štete, nakon godinu dana doneta je presuda kojom je ustanova obavezna da na ime štete nanete maloletnoj štićenici uplati 100.000 dinara.

NVO Odbor za ljudska prava iz Vranja otvorio je devizni račun na koji su deponovana sredstva po sudskoj presudi koja su oročena do punoletstva maloletne štićenice sada Centra za socijalni rad u Vlasotincu. Knjižica je danas uručena maloletnoj štićenici koja će sredstvima raspolagati kada postane punoletna.

Ovo je, na žalost, jedan od usamljenih primera u Srbiji, gde su nevladine organizacije stale u zaštitu maloletne dece I sudski spor dovele do kraja, u korist oštećene dece.Istovremeno, nadležne državne institucije, u kojima zaposleni primaju platu za svoj posao, nisu htele ili nisu imale znanja, želju, moralnu obavezu, da stanu u zaštitu dece bez roditeljskog staranja.