Kampanje

Održani stručni sastanci sa pojedincima i telima – donosiocima Odluka na lokalnom nivou u Pčinjskom okrugu

/ 10.,12. Jul 2015. / Odbor za ljudska prava Vranje i SOS telefon Vranje organizovali su stručne sastanke sa pojedincima i telima – donosiocima Odluka na lokalnom nivou u Pčinjskom okrugu.

/ 10.,12. Jul 2015. / Odbor za ljudska prava Vranje i SOS telefon Vranje organizovali su stručne sastanke sa pojedincima i telima – donosiocima Odluka na lokalnom nivou u Pčinjskom okrugu.

Stručne sastanke „Zajednički odgovor nasilju nad ženama u Pčinjskom okrugu – NULTA TOLERANCIJA“, organizovani su u okviru Programa rada i izgradnje SOS Regionalne Mreže NGO i institucija protiv nasilja nad ženama u Pčinjskom okrugu.

Predavačica je bila Biljana Branković, članica GREVIO Komiteta, dugogodišnja istraživačica UN, nezavisna ekspertkinja iz oblasti sprečavanja nasilja nad ženama.

Biljana Branković je jedna od deset članova GREVIO Komiteta, koji su na ovu funkciju izabrani u maju 2015. iz redova nezavisnih eksperata.

GREVIO Komitet je međunarodni nadzorni mehanizam koji će kontrolisati primenu Konvencije SE – Istanbulske Konvencije u svakoj zemlji ponaosob.

Odgovornost države za borbu protiv nasilja nad ženama u okviru primene Konvencije SE bila je tema sastanka, kao i sistem zaštite i novi servisi zaštite žena, praksa u Srbiji i usklađenost sa Konvencijom SE o sprecavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.