Vesti

Održana vršnjačka edukacija u Nišu

/ Niš, 11.,12.,13. Mart 2016. / Aktivistkinje Odbora za ljudska prava Vranje/SOS telefon Vranje prisustvovale su vršnjačkoj edukaciji na temu trgovina ljudima u Nišu, kao jedna od osam članica Antitrafiking mreže.

/ Niš, 11.,12.,13. Mart 2016. / Aktivistkinje Odbora za ljudska prava Vranje/SOS telefon Vranje prisustvovale su vršnjačkoj edukaciji na temu trgovina ljudima u Nišu, kao jedna od osam članica Antitrafiking mreže.

Edukaciji je prisustvovalo 26 aktivistkinja, među kojima je bilo 13 mladih devojaka koje su sa velikim interesovanjem prvi put slušale opšti trening o trgovini ljudima. Nakon ovog opšteg dela usledila je priča o tome kako se drže vršnjačke radionice, kakav je tok radionice, koja su principi rada, ali su polaznice čule i mnoge primere kada je reč o ne predviđenim problemima i kako ih prevazići. Održana je I simulacija radionice uz primenu stečenih znanja u kojoj su se nove radioničarke odlično snašle.

Cilj edukacije bio je da se aktivistkinje AT mreže obuče za držanje radionica na temu trgovina ljudima, kako bi svoja stečena znanja mogle da prenesu mladima u svojoj sredini.