Vesti

Održana tribina „RIZICI MIGRANATA OD TRGOVINE LJUDIMA NA PUTU U EVROPSKU UNIJU“ u Preševu

/ Preševo, 25. 07. 2015. / Odbor za ljudska prava Vranje organizovao je tribinu „RIZICI MIGRANATA OD TRGOVINE LJUDIMA NA PUTU U EVROPSKU UNIJU – situacija na jugu u Preševu.

/ Preševo, 25. 07. 2015. / Odbor za ljudska prava Vranje organizovao je tribinu „RIZICI MIGRANATA OD TRGOVINE LJUDIMA NA PUTU U EVROPSKU UNIJU – situacija na jugu u Preševu.

Na tribini su učestvovali: Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, AT Mreža, Centar za zastitu žrtava trgovine ljudima, Crveni krst, Komesarijat za izbeglice i migracije RS, kao i predstavnici policije, zdravstva, obrazovanja, pravosuđa, tužilaštva i lokalne samouprave.

Istog dana učesnici tribine posetili su Kolektivni centar za prihvat migranata u naselju Železnička stanica u Preševu i tom prilikom članovi Odbora za ljudska prava Vranje postavili su informativne plakate za pomoć migrantima od opasnosti od trgovine ljudima na rutama migracije.

Na ovaj način svi partneri i učesnici obeležili su 30. jul – Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima.