Kampanje

Održana prva regionalna konferencija Pčinjskog okruga u Vranju

/ 09.12.2014./U organizaciji Odbora za ljudska prava Vranje i SOS telefona Vranje održana prva Regionalna Konferencija „ZAJEDNIČKI ODGOVOR NASILJU NAD ŽENAMA“ u Pčinjskom okrugu.

U organizaciji Odbora za ljudska prava Vranje i SOS telefona Vranje održana prva Regionalna Konferencija „ZAJEDNIČKI ODGOVOR NASILJU NAD ŽENAMA“ u Pčinjskom okrugu.