Vesti

ODRŽAN ŠESTI SASTANAK UŽE RADNE GRUPE LOKALNE MREŽE ZA BORBU PROTIV NASILJA U PORODICI I PARTNERSKIM ODNOSIMA VRANJE

/ Vranje, 02.09.2016. / Redovni sastanak uže radne grupe Lokalne mreže Vranje odrzan je 02.09.2016.godine u Osnovnom sudu Vranje. Sastanku su, osim stalnih članova, prisustvovali i pridruženi članovi Lokalne mreže za borbu protiv nasilja u porodici Vranje, a koji su kao predstavnici institucija bili pozvani zaključkom uže radne grupe sa prethodnog sastanka LM.

/ Vranje, 02.09.2016. / Redovni sastanak uže radne grupe Lokalne mreže Vranje odrzan je 02.09.2016.godine u Osnovnom sudu Vranje. Sastanku su, osim stalnih članova, prisustvovali i pridruženi članovi Lokalne mreže za borbu protiv nasilja u porodici Vranje, a koji su kao predstavnici institucija bili pozvani zaključkom uže radne grupe sa prethodnog sastanka LM.

Pridruženi članovi bili su predstavnici Okružnog zatvora – pravnik Okružnog zatvora i lekar u zatvorskoj jedinici, Centra za socijalni rad Vranje – rukovodilac službe za zaštitu odraslih i starih lica. Sastanku je prisustvovao i predsednik Osnovnog suda Vranje.

Na sastanku je bilo reči o konkretnim predmetima nasilja u porodici i partnerskim odnosima, konkretnim merama koje je potrebno preduzeti od strane relevantnih institucija u cilju efikasnije i blagovremene zaštite žrtava porodičnog nasilja.

Takođe, članovi LM Vranje govorili su o opštim problemima prilikom prijave nasilja, pružanja adekvatne zaštite, pokretanja postupaka pred Osnovnim javnim tužilaštvom i Sudom, kao i problemima sa kojima se suočavaju u toku trajanja postupaka. Prisutni su izlistali načine za unapređenje procesne zaštite žrtava porodičnog nasilja i razmatrali različite predloge za prevazilaženje postojećih problema u praksi.

Sastanak uže radne grupe Lokalne mreže za borbu protiv nasilja u porodici i partnerskim odnosima koordinirao je Odbor za ljudska prava Vranje/SOS telefon Vranje. Ovo je šesti po redu sastanak uže radne grupe Lokalne mreže Vranje koji se održava jednom mesečno, po zaključku sa Okruglog stola u martu 2016.godine koji je organizovao Odbor za ljudska prava Vranje/SOS telefon Vranje.