Vesti

Održan seminar „Podrška unapređenju položaja Romkinja“ u Vranju

/Vranje, 22.-23. septembar 2017./ U okviru tromesečnog informativno edukativnog programa „Podrška unapređenju položaja Romkinja“, Udruženje Romkinja Osvit iz Niša i Odbor za ljudska prava Vranje organizovali su dvodnevni edukativni seminar u Vranju.

/Vranje, 22.-23. septembar 2017./ U okviru tromesečnog informativno edukativnog programa „Podrška unapređenju položaja Romkinja“, Udruženje Romkinja Osvit iz Niša i Odbor za ljudska prava Vranje organizovali su dvodnevni edukativni seminar u Vranju.

Učesnici seminara bili su predstavnici institucija (Centra za socijalni rad Vranje, Policije, Tužilaštva, Domova zdravlja, Hitne pomoći, Sigurne kuće, obrazovnih ustanova, NVO iz Vranja).

Obukom profesionalaca nastojimo da povećavamo kvalitet i dostupnost usluga Romima u ostvarivanju njihovih zakonima zagarantovanih prava. Dvodnevni seminari za predstavnike institucija kao i ulične akcije omogućiće da se zaposleni u institucijama i šira javnost upoznaju sa višestrukom diskriminacijom na koju nailaze Romkinje zbog postojanja predrasuda i stereotipa o Romima .

Program seminara je akreditovan kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu pod nazivom “ Podrška za unapređenje položaja Romkinja“ . Na sugestiju RZZS-a program je akreditovan kao osnovni program, jer je ovo prvi akreditovani program u Srbiji za Romkinje. Učesnicima/cama na seminarima biće dodeljeni 15 boda za licenciranje radnika u socijalnoj zaštiti.