Vesti

Održan sastanak Lokalne mreže OCD i institucija Vranja za prevenciju, suzbijanje nasilja u porodici i pomoć žrtvama

/Vranje 05. jul 2017. godine/ U organizaciji Odbora za ljudska prava Vranje – SOS telefona Vranje, u sredu, 05. Jula 2017. godine održan je sastanak Lokalne mreže OCD i institucija Vranja za prevenciju, suzbijanje nasilja u porodici i pomoć žrtvama. Tema sastanka bila je primena novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji se primenjuje od 01. Juna 2017. godine.

/Vranje 05. jul 2017. godine/ U organizaciji Odbora za ljudska prava Vranje – SOS telefona Vranje, u sredu, 05. Jula 2017. godine održan je sastanak Lokalne mreže OCD i institucija Vranja za prevenciju, suzbijanje nasilja u porodici i pomoć žrtvama. Tema sastanka bila je primena novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji se primenjuje od 01. Juna 2017. godine.

O dosadašnjim iskustvima u primeni novog Zakona govorili su: Suzana Antić Ristić, koordinatorka Odbora za ljudska prava – SOS telefona Vranje, Branislava Mihajlović, zamenica tužioca Osnovnog javnog tužilaštva Vranje, inspektor Zoran Dimić, PU Vranje, Stojadin Stanković, predsednik Osnovnog suda u Vranju, Milena Jovanović iz Centra za socijalni rad Vranje i Danijela Milosavljević, članica Gradskog veća za socijalnu politiku i lokalnu upravu.

Cilj Zakona je da sve relevantne institucije poveže, kako bi se ostvarila ključna uloga, a to je prepoznati nasilje u porodici i delovati preventivno.

Preko 30 učesnika i učesnica sastanka su se upoznali sa novinama koje donosi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici: Grupa za koordinaciju i saradnju, lice za vezu u nadležnim institucijama, nadležni policijski službenik za sprečavanje nasilja, vođenje evidencije o izrečenim hitnim merama i evidentiranim prijavama nasilja u porodici u OJT. Prisutni su posebno interesovanje iskazali za hitne mere koje imaju preventivni karakter i koje izriče policijski službenik, kao i kaznu zatvora do 60 dana u slučaju nepoštovanja hitnih mera.

Članovi Lokalne mreže za suzbijanje nasilja u porodici i partnerskim odnosima u Vranju su informisani i o merama podrške žrtvi nasilja koje se planiraju na sastanku grupe za koordinaciju i saradnju kojom koordinira OJT Vranje.

Po informacijama koje su se čule na sastanku u do sada urađenim individualnim planovima podrške žrtvama porodičnog nasilja, osim nadležnih institucija u junu 2017. Godine nije uključena ni jedna druga OCD, institucija, ustanova kao niti specijalizovani SOS telefon Vranje.

U prvih šest meseci SOS telefon Vranje je primio 87 poziva. Karakteristično za jun mesec, kada je počela primena novog Zakona, jeste da žene sa iskustvom porodično-partnerskog nasilja zovu i traže informaciju o detaljima i proceduri postupanja policije, tužilaštva, osnovnog suda. To nas upućuje na potrebu da stanovništvo na bolji način bude informisano o proceduri primene novog Zakona.

Ispektor Zoran Dimić iz PU Vranje, izneo je podatak da je u prvom mesecu primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici Policijska uprava Vranje je na teritoriji Pčinjskog okruga odredila 32 hitne mere, koje su predviđene novim zakonom.

Osnovno javno tužilaštvo u Vranju sa odeljenjem u Bujanovcu u ovom periodu izreklo je ukupno 23 hitne mere po novom Zakonu.

Od 15 predloga tužilaštva, svi su usvojeni od strane Osnovnog suda u Vranju i doneto je 18 rešenja za produženje hitne mere udaljenje osumnjičenog iz stana kao i zabrane komunikacije sa žrtvom.