Vesti

ODRŽAN PRVI SASTANAK UŽE RADNE GRUPE LOKALNE MREŽE INSTITUCIJA I OCD GRADA VRANJA ZA ZAŠTITU ŽENA I ŽRTAVA PORODIČNOG I PARTNERSKOG NASILJA

/ Vranje, 04.045.2016. / Sastanak radne grupe organizovao je i koordinirao Odbor za lјudska prava Vranje/SOS telefon Vranje, kao rezultat zaklјučka svih članova Lokalne mreže Vranja za borbu protiv nasilјa u porodici u cilјu povećanja efikasnosti zaštite žena žrtava porodičnog i partnerskog nasilјa u Vranju.

/ Vranje, 04.045.2016. / Sastanak radne grupe organizovao je i koordinirao Odbor za lјudska prava Vranje/SOS telefon Vranje, kao rezultat zaklјučka svih članova Lokalne mreže Vranja za borbu protiv nasilјa u porodici u cilјu povećanja efikasnosti zaštite žena žrtava porodičnog i partnerskog nasilјa u Vranju.

Sastanku uže radne grupe prisustvovali su predstavnici Lokalne mreže za borbu protiv nasilјa u porodici grada Vranja – Policijska uprava, Centar za socijalni rad, Osnovni sud, Osnovno javno tužilaštvo, Služba Hitne medicinske pomoći, Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite – Sigurna kuća i Odbor za lјudska prava Vranje/SOS telefon Vranje.

Na sastanku je usvojen pravilnik rada uže radne grupe i dogovoreni su dalji redovni mesečni sastanci radi bolje koordinacije i komunikacije institucija i OCD u cilju efikasnijeg rešavanja problema porodičnog i partnerskog nasilja.