Kampanje

Održan Okrugli sto „Značaj Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama“ u Bujanovcu

/ Bujanovac, 25. novembar 2014. / U okviru projekta „Udruženim naporima – ka evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“ i u znak obeležavanja 25. Novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i početka međunarodne kampanje „16 dana aktivizma“ Odbor za ljudska prava Vranje/SOS telefon Vranje i Autonomni ženski centar (AŽC) Beograd organizovali su Okrugli sto „Značaj Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama“ 25. novembra 2014. godine u Bujanovcu.

/ Bujanovac, 25. novembar 2014. / U okviru projekta „Udruženim naporima – ka evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“ i u znak obeležavanja 25. Novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i početka međunarodne kampanje „16 dana aktivizma“ Odbor za ljudska prava Vranje/SOS telefon Vranje i Autonomni ženski centar (AŽC) Beograd organizovali su Okrugli sto „Značaj Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama“ 25. novembra 2014. godine u Bujanovcu.

Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je najsveobuhvatniji međunarodni ugovor u ovoj oblasti. Njen cilj je uspostavljanje nulte tolerancije za različite oblike nasilja kojem su izložene žene.

O značaju Konvencije Saveta Evrope govorili su:

– Danijela Pešić, Autonomni Ženski Centar Beograd;
– Saša Stamenković, MUP Srbije-PU Vranje;
– Dobrivoje Dimitrijević, Centar za socijalni rad Bujanovac;
– Gordana Nikolić, Centar za socijalni rad Preševo.

Konvencija obavezuje države koje su je potvrdile da preduzmu neophodne zakonodavne i druge mere da bi se unapredila prava žena, a posebno mere zaštite prava žrtava, bez diskriminacije po bilo kom osnovu. Države su dužne da obezbede da državni organi, zvaničnici, službenici, ustanove i svi drugi akteri, koji deluju u ime države, postupaju u skladu sa preuzetim obavezama. Države se obavezuju da sa dužnom pažnjom spreče, istraže, kazne i obezbede naknadu za dela nasilja obuhvaćena ovom Konvencijom.

Skupština Srbije je 31.oktobra 2013 god. usvojila Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Konvencija SE se primenjuje i u Srbiji od 1. Avgusta 2014.

Okrugli sto propratile su mnoge lokalne medijske kuće iz Bujanovca i Preševa kao i dopisništvo RTS-a u Vranju.

Prilog RTS-a možete pogledati ovde.