Arhiva

Održan okrugli sto u Bujanovcu na temu “ Nasilje u porodici „

/ Bujanovac, 23.04.2008. / U organizaciji CRC Bujanovac – Civilnog Razvojnog Centara, 23. aprila 2008. godine u prostorii OSCE –a u Bujanovcu održan je okrugli sto na temu nasilja u porodici.

/ Bujanovac, 23.04.2008. / U organizaciji CRC Bujanovac – Civilnog Razvojnog Centara, 23. aprila 2008. godine u prostorii OSCE –a u Bujanovcu održan je okrugli sto na temu nasilja u porodici.

Okrugli sto u Bujanovcu.

Okrugli sto u Bujanovcu.

Povod za ovaj skup bio je nemili događaj koji se desio pre oko mesec dana u selu Krševica, gde se je desilo četvorostruko ubistvo u porodici.

Skup je otvorio Martin Bruks, šef Misije OSCE-a na jugu Srbije.

U otvorenoj diskusiji, svoja iskustva o ovoj temi izneli su predstavnici Odbora za ljudska prava Vranje – SOS Vranje, OSCE-a, DFID-a, Doma zdravlja Bujanovac, Centra za socijalni rad iz Bujanovca, lokalnih zenskih NVO- a, opštinskog odbora koji se bavi ovom problematikom i lokalnih NVO-a iz Bujanovca.

Zajednički zaključak ovog skupa je neophodnost mnogo aktivnijeg učestvovanja i saradnje lokalnih institucija i NVO -a iz Bujanovca, u cilju prepoznavanju i efikasnijeg rešavanja problema nasilja u porodici.