Vesti

Održan godišnji sastanak Lokalne mreže OCD i institucija Vranja

/ Vranje, 008.12.2017./ U organizaciji Odbora za ljudska prava Vranje-SOS telefona Vranje i na inicijativu i u parnerstvu sa Policijskom upravom Vranje, održan je godišnji sastanak Lokalne mreže OCD I institucija Vranja za prevenciju, suzbijanje nasilja u porodici i pomoć žrtvama.

/Vranje, 008.12.2017./ U organizaciji Odbora za ljudska prava Vranje-SOS telefona Vranje i u parnerstvu sa Policijskom upravom Vranje, održan je godišnji sastanak Lokalne mreže OCD I institucija Vranja za prevenciju, suzbijanje nasilja u porodici i pomoć žrtvama.

Sastanak je organizovan u okviru obeležavanja međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i Globalne Narandžaste kampanje UN „Ujedinimo se kako bi zaustavili nasilje nad ženama“.

Šes meseci od primene novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici – efekti, rezultati i iskustva u primeni bila je tema ovog skupa.

O primeni zakona i govorili su predstavnici nadležnih institucija, članovi grupe za koordinaciju i saradnju – PU Vranje, OJT Vranje, Osnovni sud Vranje, kao i članovi Lokalne mreže – Odbor za ljudska prava Vranje-SOS Telefon Vranje, Prekršajni sud Vranje, VJT Vranje, Viši sud Vranje, Zdravstveni centar Vranje i Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite.