Vesti

Održan drugi sastanak uže radne grupe Lokalne mreže Vranja

/ Vranje, 10.05.2016. / Drugi sastanak uže radne grupe Lokalne mreže Vranja za borbu protiv nasilјa u porodici i partnerskim odnosima održan je 06.05.2016.godine u sali za sastanke Osnovnog suda u Vranju.

/ Vranje, 10.05.2016. / Drugi sastanak uže radne grupe Lokalne mreže Vranja za borbu protiv nasilјa u porodici i partnerskim odnosima održan je u sali za sastanke Osnovnog suda u Vranju.

Sastanak je rezultat okruglog stola „Usklađivanje prakse evidentiranja žrtava porodičnog nasilјa kroz brojeve“ održanog 14.03.2016. u organizaciji SOS telefona Vranje. Sastanku su prisustvovali članovi Lokalne mreže OCD i institucija Vranja za prevenciju, suzbijanje nasilјa u porodici i pomoć žrtvama.

Cilј sastanka bio je da se u konkretnim predmetima, koje su institucije pripremile za sastanak, razmene informacije, popuni ček lista za procenu stepena rizika sa definisanim kriterijumima i da se u skladu sa Protokolima po kojima institucije postupaju, a koja su propisala njihova Ministarstva, na najbolјi način pomogne konkretnoj žrtvi porodičnog nasilјa.

Predmete na sastanku iznela je predstavnicva Centra za socijalni rad Vranje, a članovi radne grupe Lokalne mreže, u skladu sa svojom nadležnošću, dogovorili su potrebne mere i aktivnosti koje treba preduzeti kako bi se izneti predmeti rešili na što efikasniji način.

Radna grupa Lokalne mreže Vranja zaklјučila je da su ovi sastanci korisni i neophodni, kako zbog razmene informacija, tako i zbog međusobne saradnje i povezivanje institucija, a sve u cilјu pomoći žrtvama porodičnog nasilјa i u partnerskim odnosima.