Vesti Kampanje

Odgovor potpredsednice Vlade Srbije Zorane Mihajlovic i predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost

/ Beograd, 24.04.2020./ Potpredsednica Vlade Srbije dr Zorana Mihajlovic i Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost prihvatili su inicijativu dopune Uredbe o zabrani kretanja, gde smo tražili da se ova mera ne odnosi tj. sa izuzetkom za žene, devojke, deca sa iskustvom porodično-partnerskog nasilja. 

Dobili smo odgovor da je inicijativa sa obrazloženjem zvanično dostavljena na dalju proceduru usvajanja.

Takođe smo dobile obaveštenje da se razmatra inicijativa dopune Uredbe Vlade R.S. o proceduri smeštaja žena u Sigurnim kućama u uslovima korona virusa.

Iskreno čekamo zvanično usvajanje inicijativa.

Usvajanje ova dva predloga Vladi Srbije i pokretanje jake kampanje upućene ženama sa iskustvom nasilja, poslaćemo jasnu informaciju da u borbi za zdravlje stanovništva protiv korona virusa, kućna izolacija nije kućni kavez za mnoge žrtve porodično-partnerskog nasilja u Srbiji.