Vesti

OBELEŽEN 18. OKTOBAR – EVROPSKI DAN BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

/ Vranje, 18.10.2015. / Odbor za ljudska prava Vranje – SOS telefon Vranje obeležio je 18. oktobar – EVROPSKI DAN BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA, na lokalnom sportskom dogadjaju, gde je bio postavljen štand sa informativnim materijalom vezanim za trgovinu ljudima.

/ Vranje, 18.10.2015. / Odbor za ljudska prava Vranje – SOS telefon Vranje obeležio je 18. oktobar – EVROPSKI DAN BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA, na lokalnom sportskom dogadjaju, gde je bio postavljen štand sa informativnim materijalom vezanim za trgovinu ljudima.

Deljenjem lifleta, lepljenjem plakata informisali smo i upozorili građanke i građane o opasnosti od trgovine ljudima.

Trgovina ljudima je teško krivično delo i ozbiljni društveni problem jer najdrastičnije ugrožava osnovna ljudska prava – pravo na život, pravo na izbor, pravo na slobodu kretanja. Kada neku osobu prodaju ili kupuju, sa ciljem da je iskoriste, tako što je primoravaju na seksualne odnise, prošnju, rad u kući, krađu ili brak, govorimo o trgovini ljudima.

Bežeći od rata i siromaštva, preko 180. 000 izbeglica je prošlo kroz Srbiju. Ovi ljudi su u povećanom riziku od trgovine ljudima.

Odbor za ljudska prava Vranje deo je ANTITRAFIKING (AT) MREŽE koja predstavlja savez OCD protiv trgovine ljudima i koja u saradnji sa relevantnim akterima osmišljava i sprovodi aktivnosti u cilju sprečavanja, smanjenja i rešavanja problema trgovine ljudima.