Arhiva

Obeležavanje 10. decembar u Vranju – akcija “Ljudska prava svima”

/ Vranje, 22. 12 2009. / Mreza CHRIS Odbora za ljudska prava u Srbiji i Odbor za ljudska prava Vranje, u okviru realizacije kampanje “Ljudska prava svima” povodom 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava, organizovali su konferenciju za medije u utorak, 22. decembra 2009. godine u Vranju.

/ Vranje, 22. 12 2009. / Mreza CHRIS Odbora za ljudska prava u Srbiji i Odbor za ljudska prava Vranje, u okviru realizacije kampanje “Ljudska prava svima” povodom 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava, organizovali su konferenciju za medije u utorak, 22. decembra 2009. godine u Vranju.

 

Iako većina građana Srbije misli da se ljudska prava u Srbiji uglavnom poštuju, pre bi se moglo zaključiti da velika većina i ne zna koja su im prava i slobode zagarantovana. Vidljivo je i neznanje da, pored brojnih međunarodnih dokumenata koji obavezuju Srbiju, Ustav Srbije daje prilično detaljnu i iscrpnu listu ljudskih prava i sloboda oko koje nema nikakvog „pogađanja“.

Pored informisanja i edukacije građana Srbije, cilj akcije je da promoviše organizacije civilnog društva kao aktivnu i relevantnu snagu u Srbiji na stvaranju okruženja koje je dostojanstveno i pravedno za sve građane. Ovogodisnja kampanja “Ljudska prava svima”, šesta koju Mreža Odbora Chris realizuje od 2000. godine, ima sledeće ciljeve:
– edukaciju građana o ljudskim pravima i slobodama
– obeležavanje 10. Decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava
– promociju Univerzalne Deklaracije o ljudskim pravima
– promociju Zakona o zabrani diskriminacije

Sprovođenje Zakona o zabrani diskriminacije zavisi od svih – građana, medija, sudova, a pre svega od države koja je dužna da od 01. januara 2010. obezbedi sve uslove propisane zakonom za njegovu primenu u punom kapacitetu. Samo ukoliko svaki od ovih aktera bude adekvatno reagovao na slučajeve diskriminacije, Srbija će postati zemlja u kojoj se Ustavom garantovana jednakost poštuje i u praksi. Ona mora uključivati svoju formalnu i suštinsku stranu, ali i jednakost mogućnosti. Zakon protiv diskriminacije mora biti mehanizam koji će omogućiti brzu reakciju u slučajevima kada ovo ustavno načelo bude ugroženo.

Na konferenciji u centru Vranja u cilju promovisanja Univerzalnu deklaraciju Ujedinjenih Nacija o ljudskim pravima i nedavno usvojenog Zakon o zabrani diskriminacije, predstavljen je izvestaj o dostupnosti javnih objekata osobama sa invaliditetom u Vranju i u 5 gradova Mreze za 2009.god. Takodje, saopsten je izvestaj o radu Mreze CHRIS i Odbora za ljudska prava Vranje za 2009.godinu, istaknuti su rezultati Mreze i reseni slucajevi pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

U akciju su se uključili prestavnici pojedinih institucija u Vranju, aktivisti i volonteri nase kancelarije kao i mnogobrojni građani.

Istovremeno je bila organizovana akcija podele informativno – edukativnog materijala – paketi ljudskih prava građanima i građankama Vranja.