O nasilju nad ženama

Nasilje nad ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena.

Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira. Definicija nasilja nad ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija

Nasilje u partnerskim odnosima I u porodici

 ŠTA JE NASILJE NAD ŽENAMA? 

Muško nasilje nad ženama je svaki čin protiv ženine volje, a koji je ugrožava psihički, fizički, seksualno ili ekonomski. Nasilnik može biti član  porodice (muž, sin, otac, brat, ujak…) ili bilo koji poznati (prijatelj, poznanik, šef, kolega) ili nepoznati muškarac. Važno je znati da se nasilje može desiti svakoj ženi i da nasilje nije posledica ženinog ponašanja nego sistema patrijarhata u kome muškarci imaju moć, a nasilje nad ženama je način da oni tu moć održe.  Nasilje nad ženama je primer zloupotrebe moći jednog pola nad drugim.  Nasilje nad ženama je tokom hiljada godina istorije podstaknuto od svake duštvene zajednice sve do danas.

ZAŠTO SE MUŠKO NASILJE DEŠAVA?

Obično svako društvo podstiče tezu da je porodica privatna stvar.  Medjutim, ovim stavom se nasilje u porodici prećutkuje, i oni koji unutar porodice imaju manje moći, a to su žene i deca, onda gube mogućnost da imaju podršku da izadju iz nasilja.  Muškarci su naučeni da dominiraju u porodici, a ponekad ili često to  rade nasilno. Deca koja odrastaju u situaciji nasilja kasnije ne poznaju drugi način komunikacije.  Nakon člana 164. u Krivičnom zakonu od 2002. po prvi put država objavljuje da nasilje u prodoci nije lična stvar člana porodice nego da je to društveno i državno pitanje.  Dakle, da će država kažnjavati počinioce nasilja u porodici.  Tako je u svim zemljama u Evropi, i u najvećem broju zemalja u svetu.  Za sve zakone koji kažnjavaju nasilje u porodici i seksualno nasilje zaslužne su mnogobrojne aktivistkinje i feministkinje ženskog pokreta koje su se godinama zalagale da se takvi zakoni formulišu i usvoje u njihovim zemljama.

KOME SE TO DOGAÐA? 

Statistike pokazuju da žrtva muškog nasilja može biti bilo koja žena, bez obzira na godine i obrazovanje, materijalnu situaciju ili nacionalnost.  Medjunarodni ženski pokret je pokazao da je muško nasilje nad ženama globalna pojava, i da ima istu dinamiku u svim kulturama, samo što su neki oblici u odredjenim zajednicama različiti (spaljivanje žena, ubijanje žena zbog miraza, odsecanje klitorisa, kamenovanje žena, itd)

KO SU NASILNICI? 

Statistike pokazuju da nasilnici mogu biti muškarci bilo koje profesije, nivoa obrazovanja, materijalne situacije, nacionalnosti.  Najčešće se nasilnici ne mogu prepoznati, jer su u svom muškom ili profesionalnom društvu prihvaćeni, pa se čestikaže: “U selu je med, a u kući jed”.

ZAŠTO ŽENA OSTAJE SA NASILNIKOM? 

 • zato što je niko ne podržava
 • zato što joj niko ne veruje
 • zato što drugi traže krivicu u njoj
 • zato što zakonske procedure predugo traju
 • zato što ima strah od nasilnika
 • zato što nema dovoljno prihoda
 • zato što nema gde da ode
 • zato što ima decu
 • zato što se boji da će joj on uzeti decu
 • zato što se stidi onoga šta će ljudi misliti
 • zato što je emotivno zavisna od partnera
 • zato što brine o nasilniku
 • zato što veruje da će biti bolje

KAKO MUŠKARAC POSTIŽE DUGOTRAJNO NASILJE NAD ŽENAMA?

IZOLACIJA
Muškarac koji je nasilan raznim metodama izoluje ženu od porodice, prijateljica, spoljnog sveta… Izolacija ima mnogo oblika: isključivanje telefona, zaključavanje žena, vređanje pred prijateljima, oduzimanje dokumenata…

MOMENTI “NEŽNOSTI”
Muškarac koji zlostavlja ženu ima momente kada je ljubazan i nežan do sledećeg čina nasilja. Kupuje joj cveće, parfeme, izvodi u šetnju, deci kupuje poklone, da joj poljubac…  Tim pozitivnim ponašanjem i obećanjima daje ženi nadu da će se promeniti.  Tokom vremena ovi trenuci su sve ređi.

POTPUNA KONTROLA
Cilj nasilnika je kontrola nad ženom. Nasilnik se najčešće postavlja kao vrhovni kontrolor koji odlučuje u svim situacijama kada se radi o ženinom životu. On odlučuje šta ona treba da radi, šta da govori, šta da misli, kada da telefonira, koliko novca joj je potrebno.  Ona obično mora da mu polaže račun za sve što radi.  Ovu kontrolu plasira kao njegovu ljubav i brigu za njom.

ZASTRAŠIVANJE
Zatrašivanje je jedna od uspešnih tehnika kontrole. Nasilnik postiže kontrolu neprestanim zastrašivanjem: spaliću ti kosu, baciću te sa krova, isećiću te na komade, naći ću te kud god da odeš…  Često se te pretnje odnose na decu ili na vama bliske osobe: roditelje ili sestre i braću.

ŠTA MOŽETE DA URADITE?

RAZGOVARAJTE SA NEKIM – IZADJITE IZ ĆUTANJA
Recite prijateljici ili nekoj osobi u koju imate poverenja šta vam se dogodilo. Pričajte joj onoliko koliko možete i koliko god puta imate potrebu da joj to ispričate. Prepričavanje bolnog osećanja koje bismo radije zaboravile pomaže nam da povežemo izolovane dogaðaje u celovito iskustvo.  Iskustva nasilja se ne zaboravljaju, ali njihova bolna dimenzija može da se umanji.  Važno je da izadjemo iz ćutanja.  Ćutanje nas neće spasiti, a nasilnik profitira na našem ćutanju, jer mu to daje slobodu da nastavi sa nasiljem

VERUJTE SEBI, VREDNUJTE SEBE – STAVITE SEBE U CENTAR SVETA
Važno je da odlučite da verujete sebi i da vrednujete ogroman rad koji ste uložile u decu i porodicu.  Do sada ste ulagale u druge, vreme je da počnete da ulažete u sebe.  Vi ste sebi najvažnija.  Nakon dugo godina života u nasilju obično nam je nisko samopouzdanje, iscrpljene smo i nemamo mnogo poverenja u sebe.  Sve je to moguće izgraditi ponovo.  Imamo puno puno primera žena koje su izašle iz nasilja.  Verujte sebi.

VOLITE SEBE – BUDITE NEŽNI PREMA SEBI
Ako trpite dugotrajno zlostavljanje i verujete da se on neće promeniti, verujte sebi. Vaše iskustvo o nasilju koje trpite je merodavnije nego bilo čiji saveti. Vi ste u pravu. Vrednujte svoje iskustvo.  Ako ste shvatili da je trebalo iz nasilja izaći ranije, setite se da ste tada radili najbolje što ste mogli.  Važno je da sada ne krenete da se kažnjavate zbog toga. Budite nežni prema sebi. Volite sebe.

DAJTE SEBI PROSTOR I VREME – NADJITE MREŽU PODRŠKE
Nasilnik najčešće sistematski radi na izolaciji žena.  Zato je važno da krenete da polako uspostalvjate odnose sa starim ili novim prjateljicama ili prijateljima.  Dajte sebi prostor, odlučite da uradite nešto za sebe što volite, a što ne zavisi od drugih.  Uzmite sebe sebi.

DONESITE ODLUKU
Izlaženje iz situacije nasilje je dug proces sa radosnim krajem. On započinje odlukom i upornošću. Svakimali korak koji ste uradili za sebe važan je za vaše samopouzdanje.

DOKUMENTUJTE SVOJE POVREDE  – SKUPLJAJTE DOKAZE
Idite kod lekara i uzmite potvrdu o povredama. Fotografišite povrede.
Ako sa time ne uradite ništa konkretno odmah, imate dokaze za slučaj da nasilje prijavite kasnije.

PRIJAVITE POLICIJI
Prijavite nasilje policiji. Vi ili vaša komšinica, drugarica, rodjaka ili SOS telefon. Postoje novi članovi Krivičnog zakona Republike Srbije koji kažnjavaju nasilje u porodici i silovanje u braku. Policija je dužna da reaguje po službenoj dužnosti – kada vi prijavite nasilje, oni treba da podnesu krivičnu prijavu. Tu prijavu, SUP dostavlja nadležnom tužilaštvu, a tužilaštvo onda odlučuje da li će nastaviti ili ne postupak. Važno je da imate dokaze o nasilju: lekarska uverenja o telesnim povredama, svedoke o dogadjaju, fotografije. Prijavljivanje može biti teška odluka jer se žene boje još većeg nasilja.

To je veliki korak, jer se muškarcu daje do znanja da ima neko moćniji od njega, i da je nasilje zločin.

Seksualno nasilje

OBLICI SEKSUALNOG NASILJA

Silovanje od nepoznatog muškarca

Silovanje na ljubavnom sastanku

Silovanje od strane poznanika, prijatelja, komšije…

Silovanje u braku

Silovanje u ratu

Pokušaj silovanja

Seksualno uznemiravanje ili ucenjivanje na poslu, u školi, na fakultetu, na ulici, u prevozu…

Incest nad detetom od strane odrasle osobe od poverenja i autoriteta

Seksualna zloupotreba dece za snimanje pornografskih slika i filmova, prodaja i podvođenje dece

Seksualna trgovina ženama

Seksualno iskorišćavanje žena kroz prostituciju, pornografiju i seksualno ropstvo

REAKCIJE POSLE PRETRPLJENOG SILOVANJA:

U krizi svaka različito reaguje. Važno je da znate da su emocije posle preživljenog seksualnog nasilja normalna reakcija na nenormalni događaj – seksualno nasilje.

Prva faza: NEPOSREDNO REAGOVANJE

reakcija na preživljeni strah od smrti

šok i neverica-osećanje straha, krivice, bespomoćnosti, poniženja, stida, ljutnje na sopstveno ponašanje

gubitak: samopouzdanja, poverenja u ljude oko sebe, osećanja kontrole nad životom, osećanja sigurnosti

nagle promene raspoloženja, plač, ćutanje, razdražljivost

telesne reakcije: promena apetita, sna, koncentracije, seksualne želje, odnosa prema svom telu

dve vrste emotivnih reakcija: ekspresivno (potreba za pričanjem ili plakanjem) i kontrolisano (potreba za ćutanjem ili uzdržanošću)

Druga faza: REORGANIZACIJA / ADAPTACIJA

pokušaj izbegavanja misli i osećanja povezana za traumatski događaj, pokušaj oslobađanja od strepnje i nespokojstva

izbegavanje mesta i ljudi koji podsećaju na događaj

racionalizacija, “nije to tako bitno”, tvrđenje da je ceo događaj zaboravljen, privid isceljenja

međutim u ovoj fazi najčešće i dalje postoje: osećanja depresije, povlačenje, strahovi, noćne more, flašbekovi, nedostatak poverenja u druge

Treća faza: OPORAVAK

mogućnost da se priča o posledicama traume na naš život

povezivanje strahova sa traumatskim događajem

postepeno preuzimanje kontrole i osećanja bezbednosti

povratak osećanja normalnost

smeštanje krivice u počinioca/nasilnika

ispoljavanje ljutnje i besa

Svaka faza je korak ka razrešavanju posledica seksualnog nasilja

ŠTA MOŽETE UČINITI ZA SEBE:

U prvom trenutku: Važno je da budete na mestu i sa ljudima gde se osećate sigurno. Dok razmišljate da li ćete podneti prijavu protiv počionica, važno je da odete na lekarski pregled, zbog vidljivih ili nevidljivih povreda.

Dugotrajno: Važan je svaki pokušaj uspostavljanja kontrole nad sopstvenim životom. Donošenje vlastitih odluka kod god je to moguće podstiče jačanje i ponovno uspostavljanje bezbednosti, samopoštovanja i integriteta. Odlučite kada ćete i kome ispričati šta vam se dogodilo. Važno je da u te osobe imate poverenja. Čak i donošenje malih, svakodnevnih odluka pomažu vam u procesu oporavka. Vodite brigu o svom zdravlju.

VAŽNO JE DA VERUJETE SEBI da ste uradile sve što je u vašoj moći da preživite i da niste krive.

NEKOLIKO ISTINA O SILOVANJU

žena nije kriva

žene ne žele silovanje i ne izazivaju silovanje

sramota silovanja je nasilnikova sramota

činjenica da to niste hteli je suprotstavljanje silovanju

silovanje nije posledica impulsa niti nekontrolisanih nagona, nego je unapred isplanirani čin nasilja

žene najčešće poznaju nasilnike (u 80% slučajeva)

silovatelji su obični muškarci svih društvenih slojeva, obrazovanja, nacionalnosti, rase, invaliditeta

istraživanja su pokazala da silovanje nije proizvod mentalnog poremećaja

društvo svojim predrasudama održava seksualno nasilje

žene još uvek nemaju adekvatnu podršku u većini institucija

silovanje je zločin