Odbor za ljudska prava Vranje

OCD ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA VRANJE / SOS TELEFON VRANJE

Udruženje građana Odbor za lјudska prava Vranje (HRCVR) je nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija, osnovana 1998. godine, i najstarija je OCD u Vranju.

Odbor za lјudska prava Vranje je član mreže nevladinih ženskih organizacija za borbu protiv nasilјa nad ženama „ŽENE PROTIV NASILjA“- mreže SOS telefona u Srbiji, mreže anti trafikinga – AT mreža (prethodno ASTRA mreža).

HRCVR pruža direktnu podršku ženama i devojkama u situaciji nasilja i zagovara razvijeno civilno društvo jednakih mogućnosti za žene i muškarce sa zdravom životnom sredinom, u kojem se  poštuju ljudska prava i dostojanstvo svih građanki i građana.

HRCVR promoviše rodnu ravnopravnost i vrednosti građanskog društva, i zalaže se za poštovanje ljudskih prava i vladavinu prava na lokalnom i nacionalnom nivou. Odbor za lјudska prava Vranje  godinama pokušava da popuni prazninu u savetovanju i lobiranju u ime onih čija prava su ugrožena ili kršena. Uspeli smo da raširimo informacije stanovnicima Vranja i juga Srbije, pre svega ženama, i da ih podržimo  u njihovoj potrazi za dostojanstvom, pravdom i životom bez nasilјa.

Mi besplatno pomažemo građankama, građanima u zaštiti osnovnih lјudskih prava, a pre svega ženama i devojkama u zaštiti od porodično-partnerskog rodno zasnovanaog nasilјa. To uspešno radimo u okviru Programa za žene i SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja, koji smo formirale 2002.godine.

Od 2017. godine, uspešno realizujemo Program posvećen devojčicama – SOS Kutak za devojke, koji  je pobednik I dobitnik svetske nagrade-velike nagrade WFG (With and For Girls) za 2019. godinu.

U okviru OCD Odbora za ljudska prava Vranje (osnovan 1998. godine, a registrovan 2001.), grupa žena je 2002. godine formirala SOS telefon Vranje za podršku i pomoć ženama i deci žrtvama nasilja u porodici. Sedište SOS telefona je u Vranju i pruža usluge ženama i deci u 7 opština Pčinjskog upravnog okruga na jugu Srbije. Do danas je ovo jedini SOS servis za podršku i pomoć ženama i deci žrtvama nasilja u porodici u okrugu.

Na inicijativu SOS telefona Vranje u Vranju je 7. marta 2008. osnovana lokalna mreža za zaštitu i podršku ženama i deci žrtvama nasilja u porodici.

Vrsta SOS servisa: 

  • Svakodnevno dežurstvo pored SOS telefona Vranje (radnim danom od 10:00 do 20:00 časova), vikendom od 17:00 do 20:00;
  • Podržavajući razgovori sa ženama i decom žrtvama nasilja u porodici (informativni razgovori, emotivna podrška, informisanje o pravima i nadležnosti institucija, upućivanje na institucije;
  • Praćenje žrtava i posredovanje u procesu dobijanja zaštite od institucija, upućivanje žrtava porodičnog nasilja lekaru (pregledi, konsultacije sa lekarima);
  • Smeštaj žrtava nasilja u porodici koje se jave SOS telefonu u Prihvatnu stanicu – Sigurnu kuću;
  • Besplatno pravno savetovalište;
  • Pružanje besplatnih servisa u oblasti pravne podrške i pomoći (pravni saveti, pisanje podnesaka, prosleđivanje dokumentacije o žrtvama nasilja nadležnim institucijama, posredovanje u procesu dobijanja zaštite od institucija (usmeno i pisanje dopisa) – CSR, policija, tužilaštvo, sud, zdravstvene ustanove, podrška žrtvama u dobijanju sudskih mera zaštita od nasilja u porodici po Porodičnom zakonu;
  • Aktivnosti sa ciljem edukacije i razvoja lokalne mreže OCD i nadležnih institucija za prevenciju i zaštitu žena i dece žtava porodičnog nasilja;
  • Rad tima SOS advokata senzibilisanih i obučenih za efikasno zastupanje žena i dece žrtava porodičnog nasilja.

Misija Odbora za ljudska prava Vranje-SOS telefona Vranje 

HRCVR-SOSVR, uz zajedničke napore i solidarnost građanki/na zalaže se za unapređenje položaja žena i smanjenje nasilja nad ženama,  kao i za primenu zakona, međunarodnih instrumenata i politike rodne ravnopravnosti radi zaštite ljudskih prava na lokalnom i nacionalnom nivou.   Razvoj civilnog društva, vladavinu prava, zdravu životnu sredinu smatramo važnim preduslovima za demokratsko društvo.

Vizija Odbora za ljudska prava Vranje-SOS telefona Vranje 

Razvijeno građansko društvo jednakih mogućnosti za žene i muškarce sa zdravom životnom sredinom, u kojem se  poštuju ljudska prava i dostojanstvo svih građanki i građana.