Vesti

NVO ASTRA nagrađena za rad na iskorenjivanju trgovine ljudima

/ASTRA, 19.10.2021./ Juče, 18. oktobra, na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, deset evropskih organizacija civilnog društva primilo je nagradu Child10 u Kraljevskom dvorcu u Stokholmu, u Švedskoj. Među ovim organizacijama je NVO ASTRA, koja je zajedno sa ostalih devet organizacija nagrađena za svoj rad protiv trgovine ljudima, a posebno trgovine devojčicama u ciju seksualne eksploatacije. Nagradu je predstavnicama organizacije uručila njeno visočanstvo kraljica Švedske Silvija.

Globalni izveštaj o trgovini ljudima iz Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) pokazuje da je svaka treća žrtva trgovine ljudima dete i da su 9 od 10 žrtava trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije devojčice i žene. Sve nagrađene organizacije rade na iskorenjivanju trgovine ljudima i decom u cilju seksualne eksploatacije i na podršci žrtvama širom Evrope i sve imaju impresivne rezultate i veliki uticaj na terenu. Izuzetno smo ponosni što ih imamo kao deo naše mreže, rekao je na ceremoniji dodele nagrada Jacob Flardh, generalni sekretar Child10.

Deset nagrađenih organizacija, ujedno i novoizabranih članica Fondacije Child10, tokom 2021. godine radile su zajedno na identifikaciji zajedničkih izazova i najboljih praksi, kao i pronalaženju efikasnih i trajnih rešenja za problem kojim se bave. Takođe sve organizacije su primile grant od 10.000 evra od Fondacije njenog visočanstva kraljice Silvije, kao i individualni program podrške kako bi povećale uticaj svojih organizacija i unapredile svoj rad.

Astra je već dve decenije pokretačka snaga u zaštiti žrtava trgovine ljudima u Srbiji i ostala je verna svom cilju uprkos veoma izazovnom kontekstu. Ona je danas jedan od najjačih, najglasnijih i najverodostojnijih glasova protiv trgovine ljudima i seksualne eksploatacije u Srbiji i regionu. ASTRINA snažna posvećenost, podrška žrtvama i primena holističkog pristupa u prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima su impresivni – rečeno je prilikom uručenja priznanja članicama ASTRE.

Nakon dodele priznanja za članice nagrađenih organizacija priređen je seminar na kome su neki od panelista bili predstavnici istaknutih međunarodnih tela i organizacija za borbu protiv trgovine ljudima − Charlotte Petri Gornitzka, pomoćnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i zamenica izvršnog direktora UNICEF-a, Ilias Chatzis, načelnik UNODC-ovog Odeljka za trgovinu ljudima i krijumčarenje migranata, Diane Schmitt, koordinatorka EU za borbu protiv trgovine ljudima i Erik Vottrich, šef održivosti Tele2.

ASTRA je jedina organizacija iz Srbije koja je dobila ovo priznanje. Vest o ovom priznanju stigla nam je još početkom godine, ali je ceremonja dodele nagrade zbog pandemije održana tek sada kada su se u Švedskoj stekli uslovi za održavanje ovog skupa.

Nagrađene organizacije za 2021: 

Ellencentret, Švedska
Novahuset, Švedska
ASTRA, Srbija
eLiberare, Rumunija
Footprint to Freedom, Holandija, Uganda, Ruanda i Kenia
Iroko Onlus, Italija i Nigerija

lightup movement, Nemačka, Norveška, AustrijaMARTA Centre, Letonija
Novi put, Bosna i Hercegovina
Vatra, Albanija