Vesti

NOVA EDUKACIJA ZA ŽENE IZLOŽENE PORODIČNOM NASILJU

/ 28.08.2015. / Bazičnu edukaciju za rad na računaru, namenjenu ženama izloženim porodičnom nasillju i ove godine je organizovao „SOS telefon Vranje” u okviru programa podrške i pomoći ženama izloženim porodičnom nasilju.

/ 28.08.2015. / Bazičnu edukaciju za rad na računaru, namenjenu ženama izloženim porodičnom nasillju i ove godine je organizovao „SOS telefon Vranje” u okviru programa podrške i pomoći ženama izloženim porodičnom nasilju. Prethodna edukacija je organizovana 2013. godine, kada je deset žena, nakon ploženog stručnog ispita dobilo diplome za rad na kompjuteru.

Cilj edukacije je osnaživanje žena kroz sticanje znanja, osposobljavanje za korišćenje informacionih tehnologija i za rad na računaru, što je jedan od preduslova da žene izložene porodičnom nasilju lakše dobiju zaposlenje i sebi obezbede bolje plaćeni posao. Na taj način SOS program podržava žene da dobiju bolje uslove za ekonomsko osamostavljivanje, brži prekid ili izlazak iz porodičnog nasilja.

Odbor za ljudska prava Vranje je i ove godine stručnu obuku realizovao u saradnji sa Narodnim Univerzitetom Vranje i Centrom za pružanje lokalnih usluga socijalne zaštite.