Vesti Publikacije

Nova ASTRINA publikacija

/ASTRA – Beograd, 18.10.2020./ Ove godine obeležava se dvadeset godina od donošenja Palermo protokola, a ASTRA obeležava dvadeset godina rada. Za protekle dve decenije ASTRA je podržala preko 540 žrtava trgovine ljudima i primila preko 45.000 poziva putem SOS telefona za podršku žrtvama trgovine ljudima.

Nacionalni mehanizam za upućivanje i zaštitu žrtava trgovine ljudima nije nastao u Srbiji, ali Srbija jeste jedna od prvih država koja je implementirala ideju ovog mehanizma. Smatrali smo da je važno da razmotrimo kako ovaj mehanizam danas funkcioniše u praksi i kako može da se unapredi zarad dobrobiti žrtava trgovine ljudima.

Povodom 18.oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, ASTRA predstavlja prvu publikaciju OCENA NACIONALNOG MEHANIZMA ZA UPUĆIVANJE ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U REPUBLICI SRBIJI, koju je izradila Liliana Sorrentino, višegodišnja nezavisna ekspertkinja u oblasti trgovine ljudima.

Nadamo se da će ova publikacija doprineti jasnijem sagledavanju trenutnog sistema pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima u Srbiji, te da će i  neke od preporuka autorke biti  primenjene u praksi kako bi ovaj mehanizam bio efikasniji.

Publikacija je dostupna na:

Srpskom jeziku:

Engleskom jeziku: