Kampanje

Nastavak kampanje „potpisujem“ u Vranju

/ Vranje, 28.11.2013. / Gostovanjem predstavnika Lokalne mreže institucija i SOS telefona Vranje na lokalnoj televiziji Ritam u okviru Međunarodne kampanje 16 dana aktivizma nastavljena je akcija “Potpisujem” u Vranju.

Gostovanjem predstavnika Lokalne mreže institucija i SOS telefona Vranje na lokalnoj televiziji Ritam u okviru Međunarodne kampanje 16 dana aktivizma nastavljena je akcija “Potpisujem” u Vranju.