Arhiva

Nasilje u porodici – od prepoznavanja do sprečavanja

/ Vranje, 05. 12. 2007. / U organizaciji NVO Odbor za ljudska prava Vranje i SOS telefona Vranje za pomoć i podršku žrtvama porodičnog nasilja i trgovine ljudima, 4. i 5. decembra u Vranju je održan dvodnevni seminar „Nasilje u porodici – od prepoznavanja do sprečavanja“.

/ Vranje, 05. 12. 2007. / U organizaciji NVO Odbor za ljudska prava Vranje i SOS telefona Vranje za pomoć i podršku žrtvama porodičnog nasilja i trgovine ljudima, 4. i 5. decembra u Vranju je održan dvodnevni seminar „Nasilje u porodici – od prepoznavanja do sprečavanja“.

NVO Odbor za ljudska prava Vranje i SOS telefon Vranje za pomoć i podršku žrtvama porodičnog nasilja i trgovine ljudima organizovale su dvodnevni seminar pod nazivom „Nasilje u porodici – od prepoznavanja do sprečavanja“ u okviru višegodišnjeg rada i aktivnosti na prepoznavanje, edukaciju i efikasnoj podršci i pomoći žrtvama porodičnog nasilja, i u okviru obeležavanja 25. decembra – međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama i međunarodne kampanje protiv nasilja nad ženama – „16 dana aktivizma“. Seminar je realizovana uz podršku BCIF -a, i CNF-a i Opštine Vranje.

Cilj ovog seminara je sticanje novih saznanja o nasilju u porodici, o međunarodnim i domaćim standardima i mahanizmima zaštite od nasilja u porodici, prevazilaženje predrasuda, podsticanje na razvijanje koordinirane akcije u prevenciji nasilja u porodici i pružanju sveobuhvatne zaštite, pomoći i podrške žrtvama nasilja u porodici.

U okviru dvodnevnog rada pripremljen je Model sporazuma o saradnji između Centra za socijalni rad, policije, tužilaštva, sudova, zdravstvenih ustanova, predškolskih i školskih ustanova i nevladinih organizacija.

Predavači na ovom seminaru su bili profesorka sa Prvanog fakulteta u Nišu, dr Nevena Petrušić i advokat JUKOM – a, Natalija Šolić.

Učesnici na ovom seminaru su bili predstavnici lokalnih institucija, pravosuđa, tužilaštva, zdravstva, prostvete, predškolske ustanove, lokalne samouprave i Nevladinih organizacija.