Vesti

Nasilje prema ženama vodi ka beskućništvu i nastavlja se tokom beskućništva

/ 15. mart 2016. / Evropska federacija nacionalnih organizacija angažovanih po pitanju beskućništva
Saopštenje za štampu objavljeno 25. novembra 2014. godine.

/ 15. mart 2016. / Evropska federacija nacionalnih organizacija angažovanih po pitanju beskućništva
Saopštenje za štampu objavljeno 25. novembra 2014. godine.

Nasilje prema ženama vodi ka beskućništvu i nastavlja se tokom beskućništva

Ključni razlog zbog koga žene ostaju bez doma je nasilje. Ovo je činjenica, a ipak je premalo svesti o ovom rasprostranjenom i narastajućem problemu širom Evrope. Danas je međunarodni dan akcije protiv nasilja prema ženama. Obeležavajući ovaj datum, FEANTSA želi da skrene pažnju na porast broja žena u situaciji beskućništva usled nasilja i poziva na unpaređenje odgovora na ovaj problem na svim nivoima.

Zabrinutost za sopstvenu bezbednost dovodi ženu u situaciju da napusti nasilnog partnera u periodu kada je nasilje pojačano i kada su njen i život njene dece ugorženi. Ipak, uticaj nasilja na žene, je mnogo širi od ovoga. Nasilje pogađa njeno samopouzdanje i doživljaj sopstvene vrednosti. Za mnoge žene nasilje rezultira u izolaciji (isključenosti iz života zajednice) i ograničenom pristupu tržištu rada, što negativno utiče na sposobnost žena da ostvare ekonomsku nezavisnost. Kao rezultat, žene koje beže od nasilja često se susreću sa ekonomskim gubitcima i siromaštvom, plus gubitkom doma i u krajnjem često su dovedene do statusa osobe u situaciji beskućništva.

90 procenata žena iskusi neki oblik nasilja tokom beskućništva a jedna od dve žene sa iskustvom beskućništva su iskusile nasilje u periodu detinjstva i adolescencije. Mnoge su preživele intimno partnersko nasilje, često od strane više od jednog partnera. Svaka druga žena bez doma je iskusila seksualno zlostavljanje tokom detinjstva.

Nasilje i kumulativna trauma se vraćaju u živote žena u situaciji beskućništva. Međutim, potrebe ovih žena za podrškom, dodatno okarakterisane iskustvom nasilja, nisu adekvatno zadovoljene od strane servisa za ljude u situaciji beskućništva, standardno oblikovanih da zadovlje potrebe muškaraca bez doma. Žene često “propadaju kroz pukotine” politika i praksi pružanja usluga – nespremnih da odgovore na specifičnu rodnu dimenziju ženskog iskustva beskućništva. Dalje, iako žene dolaze u situaciju beskućništva bežeći od nasilja, beskućništvo izlaže žene daljem nasilju i strahu. Dok je nasilje najveći razlog zbog koga žene ostaju bez doma, takođe, one često preživljavaju nasilje tokom beskućništva.

Usluge za žene bez doma mogu i trebalo bi da budu značajno unapređene da bi izašle u suret ženama u situaciji beskućništva. Ovo zahteva značajan preokret u politikama i praksi. Odgovor na nasilje koje su žene preživele pre nego što su ostale bez doma i posle, zahteva odgovor na traumu do koje je dovelo ovo iskustvo kao i obezbeđivanje sigurnog i bezbednog stanovanja sa dugoročnom podrškom koja je krojena po individualnim potrebama žene i okolnostima u kojima se ona nalazi.

Nasilje prema ženama predstavlja kršenje velikog broja fundamentalnih ljudskih prava koja zauzvrat vode daljim kršenjima prava. U Evropi postoji snažan i sveobuhvatan sporazum koji se bavi pitanjem nasilja prema ženama. EU ima jasnu ulogu u pružanju podrške državama – članicama da potpišu i ratifikuju ovaj sporazum: Istanbulsku konveciju, i obezbede snažno ispunjenje obaveza da preveniraju, zaštite i ulažu u budućnost preživelih. Kao deo ovih dužnosti, EU države članice i Evropska komisija treba da obezbede da zaštita od nasilja i podrška za žrtve takođe dopre do žena koje su bez doma, koje su često sakrivene i teško ih je pronaći i jedna su od najmarginalizovanijih grupa ljudi u Evropi.

European Federation of National Organisations Working with the Homeless: Press Release