Arhiva

Nasilje nad pravnicom mreže CHRIS

/26.05.2016./ U prostorijama Opštinskog Suda u Vranju 26. 05. 2006. godine, gradjanin Dragan A. iz sela Davidovca uz pretnje ubistvom I psovkama fizicki je nasrnuo na ocigled njegove žene Vesne, kćerke I sina i mnogobrojnih gradjana, na pravnicu Mreze CHRIS – kancelarije Odbor za ljudska prava Vranje Maju Jovanović sa namerom nanošenja telesnih povreda. Maja Jovanović je u okviru rada u ovoj nevladinoj organizaciji bila na službenom zadatku radi monitoringa primene Porodičnog zakona u slučajevima nasilja u porodici i u okviru pravne pomoći I podrške koju ova nevladina kancelarija pruža žrtvama.

/26.05.2016./ U prostorijama Opštinskog Suda u Vranju 26. 05. 2006. godine, gradjanin Dragan A. iz sela Davidovca uz pretnje ubistvom I psovkama fizicki je nasrnuo na ocigled njegove žene Vesne, kćerke I sina i mnogobrojnih gradjana, na pravnicu Mreze CHRIS – kancelarije Odbor za ljudska prava Vranje Maju Jovanović sa namerom nanošenja telesnih povreda. Maja Jovanović je u okviru rada u ovoj nevladinoj organizaciji bila na službenom zadatku radi monitoringa primene Porodičnog zakona u slučajevima nasilja u porodici i u okviru pravne pomoći I podrške koju ova nevladina kancelarija pruža žrtvama.

Verbalni I pokušaj fizičkog napada je započeo pretnjama koje su upućenje pravnici nevladine organizacije: “Ubiću te ako u roku od dva minuta ne napustiš sud”, “Marš napolje ….” da bi se nastavio direktnim vređanjem I psovkama: “J…. ti mater”, “J… ti sve po spisku…” Reakcijom prisutnih advokata, koji su fizički sprečili veće fizičke posledice, nasilnik je zadržan, do dolaska obezbeđenja Opštinskog suda.
Medjutim, nasilničko ponašanje I sočne psovke na račun pravnice I kancelarije Odbora za ljudska prava Vranje, Dragan A.je nastavio I u sudnici pred sudijom Desankom Pešić, porotnicima, zapisničarkom I preplašenom ženom Vesnom I njihovom kćerkom: “Taj Odbor za ljudska prava je zločinačka organizacija koja se bavi davanjem droge strankama koje se njima obrate” Takođe je, po rečima svedoka – Vesne Aritonović, u sudnici pretio da će ubiti onu malečku (pravnicu Maju Jovanović) prvi put kad je vidi na ulici jer mu je rasturila brak jer savetuje njegovu ženu kako da se zaštiti. I pored ovakvih direktnih pretnji, sudjenje nije prekinuto. Obezbeđenje Opštinskog suda nije pozvalo patrolu policije.

Povodom ovog događaja kojim su direktno na javnom mestu u prostorijama državne institucije napadnuti članovi nevladine organizacije Mreže CHRIS I Odbora za ljudska prava Vranje, SUP Vranje je podneo prekršajnu prijavu. Pravnica NVO Odbor za ljudska prava Vranje Maja Jovanović I advokati Mreze CHRIS su podneli krivičnu prijavu Opstinškom tužilastvu, zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja iz cl.344 st.1. Krivičnog zakonika.

Takodje je traženo od SUP-a Vranje da pruži policijsku zaštitu prema aktivistima kancelarije CHRIS Vranje – Odbora za ljudska prava Vranje za svo vreme trajanja sudskog postupka u slučaju Vesne Aritonović za zaštitu od nasilja u porodici.

Mreža CHRIS – Odbor za ljudska prava Vranje zahteva od države da reaguje I primeni zakon u ovom slučaju, ali I da efikasnije I brže reaguje I primenjuje zakon kada je u pitanju nasilje u porodici I zaštita žrtava nasilja u porodici. Ovo je tim pre potrebno jer je na ovaj način dovedeno u pitanje poštovanje Deklaracije UN o pravima I odgovornostima pojedinaca/ki, grupa I društvenih organa u unapređenju I zaštiti univerzalno priznatih ljudskih prava I osnovnih sloboda, čija rešenja je Srbija prihvatila.