Arhiva

Nakon pola godine, kod sudije za prekršaje!?

/ Vranje, 07.11.2006.godine / Prekršajna prijava je podneta zbog napada na pravnicu kancelarije CHRIS Vranje u prostorijama Opštinskog suda u Vranju, koja je kritičnog dana, u okviru monitoringa primene Porodičnog zakona, bila u pratnji žene žrtve nasilja u porodici.

/ Vranje, 07.11.2006.godine / Prekršajna prijava je podneta zbog napada na pravnicu kancelarije CHRIS Vranje u prostorijama Opštinskog suda u Vranju, koja je kritičnog dana, u okviru monitoringa primene Porodičnog zakona, bila u pratnji žene žrtve nasilja u porodici.

Osim prekršajne prijave, podneta je i krivična prijava Opštinskom Javnom tužilaštvu u Vranju, protiv Dragana A., kao i dve dopune ove krivične prijave, zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja iz čl.344 OKZ.

Saslušanje svedoka po prekršajnoj prijavi SUP-a Vranje, obavljeno je nakon šest meseci od događaja, dok krivični postupak još uvek nije započeo.