Vesti

Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Mitar Đurašković posetio je kancelariju Odbora za ljudska prava Vranje

/ Vranje, 16.07.2015. / Dana 14. Jula 2015. godine, Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Mitar Đurašković posetio je Odbor za ljudska prava Vranje.

/ Vranje, 16.07.2015. / Dana 14. Jula 2015. godine, Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Mitar Đurašković posetio je Odbor za ljudska prava Vranje.

U okviru posete razgovarali smo o aktuelnoj problematici migracija, rizicima od trgovine ljudima u migracionim rutama dugim na hiljade kilometara od mesta dosadašnjeg života migranata do zemalja Evropske Unije, koje skoro svi navode kao svoj cilj za boljim životom.