Vesti

NACIONALNI DAN SEĆANJA NA ŽENE ŽRTVE NASILJA – 18.05.2020. NIJEDNA ŽENA MANJE, NIJEDNA MRTVA VIŠE!

/ Vranje, 18.05.2020./ Samo nekoliko dana pre ovog 18.Maja, svedoci smo još jednog ugašenog života žene u kontekstu porodičnog nasilja, zbog ljubomore, kako je nezvanično obaveštena javnost. Prema medijskim izveštajima, u Srbiji je od početka godine najmanje 7 žena, samo zato što su žene, ubijeno u porodično – partnerskom nasilju, od strane partnera ili člana porodice.  Podaci za poslednje 2 decenije govore o više od 300 ubijenih žena. Ubice su najčešće partneri, a najveći broj ubistava počinjen je vatrenim oružijem, nožem. Ovo nije precizan broj ubijenih žena, brojka može biti veća, podaci su prikupljani iz medijskih izveštaja, jer zvanična statistika o broju ubijenih žena u Srbiji u kontekstu porodično-partnerskog nasilja ne postoji.

Ove godine, u uslovima pandemije COVID-19, situacija za žene  I devojke bila je još nepovoljnija, imajući u vidu ograničenje kretanja I izolaciju koja se sprovodi zbog zdravstvene zaštite od korona virusa. Opasnost od smrtnog ishoda bila je veća jer su žrtve bile primorane da borave sa nasilnicima neprekidno  I do 84 časa u uslovima policijskog časa.

Zbog nepostojanja jasnih mera za postupanje u uslovima globalne zdravstvene katastrofe izazvane korona virusom, Odbor za ljudska prava Vranje I Udruženje Romkinja OSVIT iz Niša, u okviru kojih i za vreme pandemije COVID-19  su 24 sata bile dostupne SOS linije za žene, dostavili su Vladi Srbije 18. Aprila 2020, dva zahteva: hitnu dozvolu kretanja, bez kažnjavanja, za vreme policijskog časa za žene, devojke, decu sa iskustvom porodično-partnerskog nasilja.Takođe, zahtevale smo hitno otklanjanje problema smeštaja žena, devojaka, dece u Sigurne kuće od trenutka prijave nasilja– uzimanja uzorka za test – čekanja na rezultate testiranja na korona virus – do smeštaja u Sigurne kuće.

I pored pozitivnih odgovora potpredsednice Vlade Srbije Zorane Mihajlović, Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana, Kancelarije za saradnju sa civilnim sektorom, Vlada Srbije NIJE usvojila pozitivne mere hitne zaštite žena od nasilja u uslovima aktuelne epidemije COVID-19 i nije unapredila mere prevencije od nasilja u uslovima aktuelne zdravstvene krize. Ovakvo (ne)postupanje potvrđuje da ne postoji iskrena volja I odluka vršioca izvršne vlasti u Srbiji na svim nivoima i ne postoji namera da se u društvu odlučno sistemski zaštite žene i devojke od nasilja kao i femicida u uslovima vanrednog stanja i širenja zaraze korona virusa.

Istovremeno, počev od predsednika države, predsednice Vlade Srbije i raznih nadležnih ministara, svedoci smo čestih javnih obraćanja zvaničnika nasilnicima u porodici putem TV kanala I pojedinih medija, da će svaki nasilnik biti kažnjen (što je inače redovna procedura primene zakona). Obraćanje ženama i devojkama je i dalje samo u ime države, bez spominjanja civilnog društva, ženskih organizacija i SOS telefona za žene.  Sve se ovo dešava u trenutku kada je krajem aprila 2020. Srbija podržala usvojenu Deklaraciju Komiteta Istanbulske Konvencije o primeni Konvencije za vreme pandemije COVID-19, što u suštini zbunjuje sve aktere u zaštiti žena, devojaka od porodično-partenrskog nasilja.

Po podacima SOS Telefona Vranje (0800 001 017) za pružanje besplatne podrške ženama, devojkama sa iskustvom nasilja (24 časa 7 dana u nedelji), u periodu od proglašenja vanrednog stanja 15. marta I prvobitnog pada broja poziva početkom aprila, broj poziva žena I devojaka u uslovima epidemije korona virusa se povećava. Do 10. maja 2020. godine,  SOS telefon Vranje registrovao je 220 poziva. U odnosu na isti period prošle 2019.godine, broj poziva je povećan za 25%.

Karakteristično je da smo u prvih 10 dana Maja 2020.godine zabeležile isti broj poziva kao za ceo Maj 2019. godine (67poziva).

Ovo govori u prilog tome da žene, za vreme vanrednog stanja I trajanja policijskog časa, u kućnoj izolaciji, nisu bile u mogućnosti ili su bile u strahu da prijavljuju porodično I partnersko nasilje kojem su bile izložene.   Takođe, karakteristično za ovaj period je i povećan broj poziva noću.

U Srbiji nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja, obeležava se od 18. Maja 2017. godine,  a inicijativu  je pokrenula MŽPN (Mreža žena protiv nasilja) kao reakciju  kada je 7 žena izgubilo živote u porodično partnerskom nasilju i to samo u tri dana, od 16. do 18. maja 2015. godine.

NIJEDNA ŽENA MANJE, NIJEDNA MRTVA VIŠE!

ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA VRANJE