Misija i Vizija

Misija Odbora za ljudska prava Vranje-SOS telefona Vranje 

HRCVR-SOSVR, uz zajedničke napore i solidarnost građanki/na zalaže se za unapređenje položaja žena i smanjenje nasilja nad ženama,  kao i za primenu zakona, međunarodnih instrumenata i politike rodne ravnopravnosti radi zaštite ljudskih prava na lokalnom i nacionalnom nivou.   Razvoj civilnog društva, vladavinu prava, zdravu životnu sredinu smatramo važnim preduslovima za demokratsko društvo.

 

Vizija Odbora za ljudska prava Vranje-SOS telefona Vranje 

Razvijeno građansko društvo jednakih mogućnosti za žene i muškarce sa zdravom životnom sredinom, u kojem se  poštuju ljudska prava i dostojanstvo svih građanki i građana.