Kampanje

„MILIJARDA USTAJE ZA PRAVDU“ – AKCIJA U BUJANOVCU

/ Bujanovac, 14.02.2014. /Odbor za ljudska prava Vranje – SOS telefon Vranje, Generator i Kancelarija za mlade iz Bujanovaca u saradnji sa partnerima: OCD, plesnim grupama, srednjim i osnovnim školama, predstavnicima institucija, političarkama/ima, građankama i građanima Bujanovca organizovali su ulični ples i pridružili se aktivistkinjama širom sveta u globalnoj kampanji „MILIJARDA USTAJE ZA PRAVDU ZA ŽENE KOJE SU PREŽIVELE NASILJE“, najvećoj akciji u istoriji obeležavanja „V dana“, globalnog pokreta za zaustavljanje nasilja prema ženama i devojkama.

Stop nasilju nad ženama! Poručili su srednjoškolci Srbi, Albanci i Romi iz Bujanovca. Plesom su iskazali nezadovoljstvo zbog nasilja koje žene trpe.

Skupom „Milijarda ustaje za pravdu“ za žene koje su preživele nasilje, i posebno one koje su ubijene, organizatori traže od države i državnih organa da preduzimaju efektivne i efikasne mere radi zaustavljanja i kažnjavanja svih oblika nasilja prema ženama i da primene Konvenciju Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Statistiku pokazuje da su u 2013. godine u Srbiji 43 žene ubijene u od strane partnera ili člana porodice. To je 11 ubistava žena više nego u 2012. godini.

Za krivično delo silovanje u 2012. godini u Srbiji podneta je samo 121 prijava, a samo 67 silovatelja je osuđeno.

Za nasilje u porodici u 2012. godini podnete su krivične prijave za samo 3.624 osobe, iste godine osuđeno je 1472 lica za krivično delo nasilje u porodici. Najveći broj lica je dobio uslovnu kaznu. 9.325 žrtava nasilja u porodici evidentirano je u 2012. godini, iste godine sudovi su izrekli svega 380 presuda kojima se određuju mere zaštite. 1 od 3 žene na svetu će biti silovana ili pretučena tokom života.

Jedna Milijarad ustaje za pravdu – akcija u Bujanovcu 14.02.2014. (VIDEO)