Arhiva

Mehanizmi za zastitu i zastupanje ljudskih prava

/ Beograd, 26.- 27. april 2007. / Od 26.-27.aprila u Beogradu je održan trening aktivista nevladinih organizacija o mehanizmima za zaštitu i zastupanje ljudskih prava.

/ Beograd, 26.- 27. april 2007. / Od 26.-27.aprila u Beogradu je održan trening aktivista nevladinih organizacija o mehanizmima za zaštitu i zastupanje ljudskih prava.

Organizator ovog seminara bila je Inicijativa mladih za ljudska prava. Predavači su bili Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja koji je govorio o zaštiti prava na slobodan pristup informacijama, dr Petar Teofilović, ombudsman AP Vojvodine koji je govorio o zaštiti prava građana pred Ombudsmanom. Na treningu je prisustvovao i Milan Antonijević, izvršni direktor YUCOM-a koji je objasnio kako treba procesuirati govor mržnje u medijskom izveštavanju. O procesuiranju odgovornih za izazivanje rasne ,verske i nacionalne mržnje , razdora i netrpeljivosti govorila je advokatica Tanja Drobnjak iz Beograda. Miroslav Janković iz Inicijative mladih za ljudska prava je bliže objasnio pravo na rehabilitaciju, kako ga prepoznati i procesuirati. Završnu reč na treningu imao je Goran Miletić iz Švedskog helsinškog odbora za ljudska prava na temu javnog zagovaranja. Pored navedenih učesnika treningu su prisustvovali predstavnici kancelarija Mreže CHRIS iz Vranja, Niša i Negotina. Zakjučak ovog seminara je da treba iskoristiti sve mehanizme koji nam se nude kako bi što bolje zaštitili ljudska prava.