Arhiva

Međunarodni dan žrtava

Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije istakla je da je poslednjih godina zbog loše materijalne situacije primetan trend gašenja službi za žrtve nasilja u okviru nevladinih organizacija.

Ovo je posebno zabrinjavajuće kada se imaju u vidu rezultati nedavnog istraživanja Viktimološkog društva Srbije sprovedenog na uzorku od 25 nevladinih organizacija, koje pokazuje da je samo u 2009. godini, 5.464 žrtava dobilo pomoć od ovih organizacija, ukazala je Ćopićeva.

/ Beograd, 22. februar 2011./ – Svaka žena je bar jednom bila žrtva nasilja, dok je svaka treća žena žrtva nekog oblika nasilja u porodici, istaknuto je juče na konferenciji za novinare povodom obeležavanja 22. februara, Međunarodnog dana žrtava.

Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije istakla je da je poslednjih godina zbog loše materijalne situacije primetan trend gašenja službi za žrtve nasilja u okviru nevladinih organizacija.

Ovo je posebno zabrinjavajuće kada se imaju u vidu rezultati nedavnog istraživanja Viktimološkog društva Srbije sprovedenog na uzorku od 25 nevladinih organizacija, koje pokazuje da je samo u 2009. godini, 5.464 žrtava dobilo pomoć od ovih organizacija, ukazala je Ćopićeva.

Dragana Veljović, koordinatorka SOS telefona udruženja „Fenomena“ iz Kraljeva, istakla je da je prema najnovijim istraživanjima kojim je obuhvaćeno 16 organizacija utvrđeno da osam nema nikakvu finansijsku podršku, dok su ostale samo delom finansirane.

U organizacijama koje su finansijski podržane procenat volonterskog rada je veliki i kreće se do 80 odsto. U finansiranju rada SOS servisa za žene najvećim delom učestvuje lokalna samouprava. Takođe, honorari u ovim organizacija su simbolični, pa se rad često oslanja na dobru volju i solidarnost žena koje su u njoj angažovane, naglasila je Veljovićeva.