Arhiva

Međunarodna konferencija Borba protiv diskriminacije: Zakon i njegova primena

/ Beograd, 5.-6.decembar 2006.godina / Predstavnici Mreže CHRIS prisustvovali su Međunarodnoj konferenciji, koja je održana 5-6.decembra u Sava Centru u Beogradu.

/ Beograd, 5.-6.decembar 2006.godina / Predstavnici Mreže CHRIS prisustvovali su Međunarodnoj konferenciji, koja je održana 5-6.decembra u Sava Centru u Beogradu.

        Međunarodna konferencija - Sava Centar.

Međunarodna konferencija – Sava Centar.

Konferencija je održana u cilju promocije modela Zakona o zabrani diskriminacije.Konferencija je imala za cilj prihvatljivih i opravdanih sugestija, koje bi pomogle u tome da pomenuti Zakon, nakon njegovog usvajanja, bude primenjiv u praksi.

Iako postoje Ustavne garancije u zaštiti od diskriminacije, u Srbiji još uvek ne postoje sveobuhvatni zakoni o zabrani diskriminacije. Ova praznina u pravnom okviru zaštite ljudskih prava prepoznata je od strane UN Komiteta za ljudska prava u njegovim preporukama Srbiji i Crnoj Gori iz 2004.godine u kojima Evropska komisija navodi: „Nacionalno zakonodavstvo je najvećim delom usklađeno sa međunarodnim standardima, ali je neophodno usvajanje sveobuhvatnog Zakona o zabrani diskriminacije kao dodatne garancije i zaštitnog mehanizma“.

Polazeći od potrebe da se traženi uslovi ispune, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Evropska agencija za rekonstrukciju i kancelarija Ujedinjenih nacija – Program za razvoj su koncipirali Projekat pod nazivom „Razvijanje sveobuhvatnog okvira za sprečavanje i borbu protiv diskriminacije u Republici Srbiji“. Danas, ovaj projekat finansira Evropska unija, njime upravlja Evropska agencija za rekonstrukciju, i sprovodi ga kancelarija Ujedinjenih nacija-program za razvoj, u partnerstvu sa Službom za ljudska i manjinska prava.

Ovu konferenciju su otvorili Petar Lađević (Služba za ljudska i manjinska prava, Vlada Republike Srbije), Daniel Giuglaris (Evropska agencija za rekonstrukciju, Srbija), Lens Klark (UN – program za razvoj, UNDP) i Marija Vujnović (Služba za ljudska i manjinska prava). Model Zakona protiv diskriminacije su predstavili Dušan Janjić (Predsednik radne grupe za pisanje nacrta Zakona protiv diskriminacije), Boris Krivokapić (član radne grupe), Vidan Hadzi-Vidanović (pravni ekspert Beogradskog centra za ljudska prava). O Modelu Zakona protiv diskriminacije, kao i o iskustvima drugih zemalja u ovom domenu, govorili su:

Alesandro Simoni, Profesor uporednih pravnih sistema, Univerzitet u Firenci; Jernej Rovšek, Zamenik ombudsmana Republike Slovenije; Volker Fraj, Udruženje austrijskih NVO protiv diskriminacije; Dušan Ignjatović, član radne grupe; Karti Govender, Komesar Komesarijata za ljudska prava – Južna Afrika; Vera Egenberger, Savetnik za toleranciju i protiv rasizma, OSCE; Dejan Milenković, član radne grupe; Naomi C.Erp, Predsedavajuća Komisije za jednake mogućnosti za zapošljavanje, SAD; Kadar Tamaš, Pravni savetnik Uprave za ravnopravno postupanje, Mađarska…