Kutak za devojke

SOS sigurno mesto za devojke

U prostorijama Odbora za ljudska prava Vranje je 15. Januara 2018. po prvi put u južnoj Srbiji, u okviru pilot projekta koji je podržan od Ambasade Australije,  zvanično počeo sa radom Kutak za devojke u okviru projekta „SOS sigurno mesto za devojke”.

Postojanje kutka pomoglo je devojkama da usavrše veštine za prepoznavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici kao i promovisanje rodne ravnopravnosti. U kutku su održane radionice na temu etiketiranje, rod i pol, biti žena/biti muškarac, ljubavni odnosi, žensko telo, reproduktivno zdravlje i seksualno prenosive bolesti, kontracepcija, šta je nasilje i ciklus nasilja, nasilje na internetu i prekidanje tišine i traženje pomoći. Pored postojanja Kutka za devojke, održane su tematske  radionicama u srednjim školama u Vladičinom Hanu, Surdulici i Vranju gde su devojke  dobile osnovne infromacije o tome šta je nasilje, kako ga prepoznati, ciklusu nasilja i kako se mogu zaštititi. Akcenat svih aktivnosti Kutka je na prevenciji rodno zasnovanog nasilja.