Vesti

KORAK DO ODLUKE O FORMIRANJU LM BUJANOVAC

/Bujanovac, 18. oktobar 2022./ Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, danas 18. Oktobra obeležili smo u Bujanovcu sa predstavnicima lokalne uprave, lokalnih institucija, NGO, medija. U okviru aktivnosti AT Mreže, Odbor za ljudska prava Vranje u partnerstvu sa Crvenim krstom Bujanovac i lokalnom samoupravom, danas je na random sastanku razmatrao aktuelnu situaciju u oblasti migracija, trgovine ljudima, o čemu je prisutne informisao i predstavnik policije. Predstavnik lokalne samouprave Sali Salihi je potvrdio da je procedura donošenja opštinske Odluke o formiranju LM Bujanovac za sprečavanje trgovine ljudima u završnoj fazi i da Odluku Skupštine možemo očekivati do kraja godine.Ovom Odlukom, biće formirana i druga LM, pored opštine Preševo koja je formirala LM početkom godine.Evropski dan su volonteri obeležili i uličnom akcijom kroz razgovor sa građankama/ima i podelom edukativno-informativnog materijala ASTRA, AT Mreže, Crvenog krsta Bujanovac.