Arhiva

Konferencija „Žene, mir, bezbednost“

/ 01. – 03. septembar 2006. / U organizaciji Zenske mirovne koalicije koju čine Mreža Žena u crnom Srbije i Mreža žena Kosova, od 1. do 3. septembra 2006. godine u Strugi (Makedonija) održana je konferencija „Žene, mir, bezbednost“.

/ 01. – 03. septembar 2006. / U organizaciji Zenske mirovne koalicije koju čine Mreža Žena u crnom Srbije i Mreža žena Kosova, od 1. do 3. septembra 2006. godine u Strugi (Makedonija) održana je konferencija „Žene, mir, bezbednost“.

      Konferencija ženske mirovne koalicije.

Konferencija ženske mirovne koalicije.

Na konferenciji je učestvovalo preko 60 mirovnih aktivistkinja Srbije i Kosova. Aktivistkinje su istakle neophodnost veće primene Rezolucije UN 1325 i da je mir u regionu nemoguće postići bez aktivnog učešća žena.