Arhiva

Koliko nas košta nasilje prema ženama u Srbiji?

Koliko nas košta nasilje prema ženama u porodici pitanje je na koje je pokušao da odgovori Autonomni ženski centar kroz analizu troškova budžetskih korisnika koji postupaju u skladu sa svojim nadležnostima u situacijama nasilja u porodici (direktni merljivi troškovi).

Koliko nas košta nasilje prema ženama u porodici pitanje je na koje je pokušao da odgovori Autonomni ženski centar kroz analizu troškova budžetskih korisnika koji postupaju u skladu sa svojim nadležnostima u situacijama nasilja u porodici (direktni merljivi troškovi).

Prva analiza ovakve vrste u Srbiji pokazala je da su minimalni budžetski troškovi nasilja prema ženama, koji uključuju samo troškove zaposlenih u policiji, pravosudnom sistemu, sistemu socijalne i zdravstvene zaštite (ali ne i organizaciono-administrativne troškove ovih usluga) u 2009. godini, iznosili između 204,8 i 535,9 miliona dinara (2,2 – 5,7 miliona EUR).

Procenjuje se da su stvarni troškovi nasilja u porodici višestruko veći jer obuhvataju i one nemerljive i skrivene troškove – izgubljenu ekonomsku dobit, troškove pretrpljenog bola i patnje, narušeno zdravstveno stanje i sl. Ovako procenjeni troškovi nasilja prema ženama za celokupno srpsko društvo u 2009. godini iznosili bi između 1,6 i 4,1 milijardi dinara (16,8– 43,9 miliona EUR).

Publikacija Koliko nas košta nasilje prema ženama u porodici – ekonomski aspekti nasilja prema ženama u porodici u Srbiji može se preuzeti na internet prezentaciji Autonomnog ženskog centra http://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/2011/Koliko_nas_kosta_nasilje_prema_zenama_u_porodici.pdf