Kampanje

JEDNA MILIJARDA USTAJE ZA PRAVDU – 14. FEBRUAR, BUJANOVAC

U petak 14. februara, 2014. godine u 12:00 časova u centru Bujanovca SOS telefon Vranje, Generator i Kancelarija za mlade iz Bujanovaca u saradnji sa partnerima: OCD, plesnim grupama, srednjim i osnovnim školama, predstavnicima institucija, političarkama/ima, građankama i građanima Bujanovca organizuju ulični ples i pridružuju se aktivistkinjama širom sveta u globalnoj kampanji „MILIJARDA USTAJE ZA PRAVDU ZA ŽENE KOJE SU PREŽIVELE NASILJE“, najvećoj akciji u istoriji obeležavanja „V dana“, globalnog pokreta za zaustavljanje nasilja prema ženama i devojkama.

U petak 14. februara, 2014. godine u 12:00 časova u centru Bujanovca SOS telefon Vranje, Generator i Kancelarija za mlade iz Bujanovaca u saradnji sa partnerima: OCD, plesnim grupama, srednjim i osnovnim školama, predstavnicima institucija, političarkama/ima, građankama i građanima Bujanovca organizuju ulični ples i pridružuju se aktivistkinjama širom sveta u globalnoj kampanji „MILIJARDA USTAJE ZA PRAVDU ZA ŽENE KOJE SU PREŽIVELE NASILJE“, najvećoj akciji u istoriji obeležavanja „V dana“, globalnog pokreta za zaustavljanje nasilja prema ženama i devojkama.