Vesti

U periodu od 01.01.2020. – 31.12.2020.god., SOS Telefon Vranje za pomoć I podršku ženama sa iskustvom nasilja registrovao je 824 poziva. Za pomoć I podršku obratile su se 125 žene.

Ukupno pruženih usluga bilo je 2019, od toga 877 usluga pravne pomoći I podrške I 1142 psihosocijalne usluge pomoći I podrške. Za svaku korisnicu obezbedjeno je prosečno 10 usluga pravne I psihosocijalne pomoći I podrške.

Tokom 2020. godine, SOS Telefonu Vranje prvi put se obratilo 47 korisnica. U najvećem broju novih prijavljenih slučaja, vršilac nasilja je suprug (27) ili  bivši suprug (20). Korisnice su prijavljivale sve vrste nasija – psihičko, fizičko, ekonomsko, seksualno, proganjanje.

Opširnije pogledajte u izveštajima SOS Telefona Vranje: