Vesti

IZVEŠTAJ OMBUDSMANA

/ Beograd, 28/7/2016 / Zaštitnik građana sproveo je postupke kontrole u 14 slučajeva ubistva žena, i u čak 12 utvrdio propuste u radu nadležnih organa i službi.

/ Beograd, 28/7/2016 / Zaštitnik građana sproveo je postupke kontrole u 14 slučajeva ubistva žena, i u čak 12 utvrdio propuste u radu nadležnih organa i službi.

Utvrđeno je, između ostalog, da se nasilje kvalifikuje kao porodični problem i bračni sukob; da se mere u slučaju prijave nasilja u porodici i partnerskim odnosima ne preduzimaju ili se to čini na neodgovarajući način i neblagovremeno; policija, centri za socijalni rad i zdravstvene ustanove ne razmenjuju informacije od kojih su neke vitalne za zaštitu žrtve; ne proverava se uvek da li prijavljeni za nasilje ima oružje; žrtva se upućuje da sama vodi postupke.
Na osnovu nalaza iz 12 slučajeva u kojima su utvrđeni propusti u radu organa, Zaštitnik građana je 27. jula 2016.g. uputio 45 sistemskih preporuka za njihovo otklanjanje Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvu zdravlja i Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.
Tim povodom 28. jula 2016.g. organizovana je konferencija za medije na kojoj su govorili Zaštitnik građana Saša Janković, zamenica Zaštitnika građana Gordana Stevanović i predstavnica Autonomnog ženskog centra Tanja Ignjatović. Ona je rekla da ovaj izveštaj Zaštitnika građana ukazuje na dubok, sistemski problem. Istakla je da se propusti u konkretnim slučajevima ne analiziraju, niti se utvrđuje da oni postoje, zbog čega se ponavljaju i ponavljaće se. Govor je završila napomenom da AŽC razmatra mogućnost obraćanja UN CEDAW Komitetu tužbom protiv države, a na osnovu podataka Zaštitnika građana.
Prilikom utvrđivanja propusta, Zaštitnik građana se između ostalog rukovodio odredbama Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
Utvrđenje i preporuke Zaštitnika građana dostupne su ovde.